300 zł na wyprawkę szkolną: co, gdzie, kiedy?

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wyprawki szkolnej. Każdy uczeń w Polsce otrzyma od państwa 300 zł na ten cel, pod warunkiem, że jego rodzice bądź opiekunowie do 30 listopada zawnioskują o świadczenie. Właśnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków. Oto, co trzeba wiedzieć, aby otrzymać wsparcie.

Dla kogo 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne będą mogły z niego korzystać do ukończenia 24 roku życia. Pieniądze otrzyma każdy, kto złoży wniosek, niezależnie od sytuacji materialnej, wysokości dochodu czy faktu pobierania innych świadczeń. Program nie obejmuje przedszkolaków ani dzieci uczęszczających do „zerówki”. Świadczenia nie otrzymają także studenci oraz osoby uczące się w szkole policealnej oraz szkole dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie wyprawkowe?

Aby otrzymać 300 zł na szkolną wyprawkę, wystarczy złożyć wniosek. Może to zrobić jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka oraz rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

grafika_artykul_wyprawka.jpg

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w formie elektronicznej można złożyć na dwa sposoby: poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Z pierwszej opcji mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany, z drugiej użytkownicy korzystający z bankowości elektronicznej większości banków (na chwilę obecną wyjątek stanowią Bank BGŻ BNP oraz Bank Zachodni WBK). Osoby preferujące drogę tradycyjną, będą mogły składać wnioski w formie papierowej w urzędach miasta lub gminy, ośrodkach pomocy społecznej oraz centrach świadczeń. Tam wnioski będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia. Na dopełnienie formalności mamy czas do 30 listopada, ale warto się pospieszyć.

Kiedy otrzymamy pieniądze?

Jeżeli wniosek złożymy jeszcze w lipcu lub sierpniu, pieniądze na wyprawkę otrzymamy nie później niż do 30 września. Zostaną wypłacone na podane we wniosku konto, chyba że ustalimy inną formę (np. przekaz pocztowy). Jeżeli przegapimy ten termin, mamy szansę wnioskowania o świadczenie już po rozpoczęciu roku szkolnego (do 30 listopada), musimy się jednak liczyć z tym, że na pieniądze będziemy musieli poczekać nawet do 2 miesięcy.

Ile dokładnie pieniędzy dostaniemy?

Świadczenie na wyprawkę szkolną przysługuje każdemu dziecku i jest zwolnione z podatku. Oznacza to, że otrzymamy je w pełnej wysokości. W przypadku jednego dziecka będzie to 300 zł, w przypadku dwóch – 600 zł, trzech – 900 zł, itd. Szczegółowe informacje na temat programu (m. in. wniosek do pobrania oraz lista miejsc, które będą przyjmować wnioski) znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Źródło:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: