6 nowych zawodów – klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2022 r. do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dołączą następujące zawody: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Nowe zawody są odpowiedzią na zapotrzebowanie w konkretnych sektorach, zostały zgłoszone na wniosek instytucji branżowych.

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

  • W odpowiedzi na propozycję Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Edukacja przyszłych specjalistów w zakresie budowy konstrukcji stoisk targowo-wystawienniczych oraz scen widowiskowych będzie prowadzona w odpowiedzi na potrzeby firm, które zajmują się obsługą techniczną konferencji, wystaw, targów, ale i koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Kształcenie zawodu montera będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia. Kształcenie zawodu technika będzie realizowane w technikum, a docelowo także w branżowej szkole II stopnia.

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

  • Z inicjatywy Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”.
Zawód technika montażu i automatyki stolarki budowlanej jest odpowiedzią na potrzeby sektora stolarki budowlanej. Do tej pory edukacja na potrzeby tego sektora odbywała się w zawodzie monter stolarki budowlanej na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Wykształceni zostaną  kolejni specjaliści, którzy zdobędą również wiedzę z zakresu automatyki i elektroniki. Kształcenie tego zawodu będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia na „podbudowie” zawodu monter stolarki budowlanej.

Technik izolacji przemysłowych

  • Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w wyniku zgłoszenia Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Przemysłowych.
Do tej pory na potrzeby sektora izolacji przemysłowej kształcono w zawodzie monter izolacji przemysłowych na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Dołączy do niego specjalista z zakresu technicznego – technik izolacji przemysłowych. Kształcenie tego zawodu będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia na „podbudowie” zawodu monter izolacji przemysłowych.

Technik elektroautomatyk okrętowy

  • Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, z inicjatywy pracodawców „Konfederacja Lewiatan”.
Wykształceni zostaną specjaliści techniczni w dziedzinie instalacji elektrycznych i automatyki w branży okrętowej. Kształcenie tego zawodu będzie realizowane w technikum oraz w dwuletniej szkole policealnej.

Technik przemysłu jachtowego

  • Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, z inicjatywy organizacji pracodawców „Pracodawcy Pomorza”.
W tym zawodzie będą kształceni specjaliści oraz personel techniczny w przemyśle produkcji jachtów i łodzi motorowych. Kształcenie tego zawodu będzie realizowane w technikum oraz w branżowej szkole II stopnia na „podbudowie” zawodu monter jachtów i łodzi.
Źródło:
  • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: