Dokumentacja uczniów ukraińskich w Synergii [PORADNIK]

W związku z obecnością ukraińskich dzieci w polskich placówkach oświatowych, aby usprawnić komunikację z uczniami i ich rodzicami oraz ułatwić im rozpoczęcie korzystania z systemu Synergia, przygotowaliśmy ulotkę oraz film w języku ukraińskim. Wyjaśniają one krok po kroku, jak zalogować się do Synergii oraz opisują wykorzystanie wbudowanego tłumacza przeglądarki Chrome. Film przeprowadza przez najważniejsze dla rodzica i ucznia funkcje Synergii. Pragniemy również poinformować, że system Synergia jest gotowy i dostosowany do prowadzenia dokumentacji nowo przyjętych uczniów ukraińskich.

Udostępnij rodzicom poniższy film lub wydrukuj i przekaż ulotkę!


Instrukcja logowania do Synergii w jęz. ukraińskim POBIERZ >>
Instrukcja logowania do Synergii w jęz. polskim POBIERZ >>
Instrukcja logowania do Synergii w jęz. angielskim POBIERZ >>

Systemy Librus gotowe na bieżące wyzwania

Systemy firmy Librus są przystosowane do aktualnych wyzwań, przed którymi stają placówki oświatowe w Polsce w związku z rozpoczęciem edukacji ukraińskich uczniów.

Wprowadzenie danych ucznia do systemu

Aby wprowadzić ucznia z Ukrainy do systemu Synergia, nie jest wymagane podanie numeru PESEL. Można skorzystać z opcji “rodzaj numeru identyfikacyjnego” → “inny” i użyć np. numeru paszportu lub uzupełnić pola w następujący sposób:

  • Numer identyfikacyjny: [data urodzenia] w formacie RRRR-MM-DD
  • Nazwa dokumentu: BrakdokumentuUkraina (pisane bez spacji).
Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami dzieciom zostają nadane numery PESEL, które można wprowadzać do dokumentacji. Jeśli uczeń otrzyma numer PESEL w późniejszym czasie, istnieje możliwość dopisania danych do systemu. Dodatkowo imiona i nazwiska obywateli Ukraińskich podlegają transliteracji, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania zapisu cyrylicą.

Oddziały przygotowawcze i zajęcia PP

Dokumentację oddziałów przygotowawczych należy prowadzić w taki sam sposób, jak standardowych klas, gdyż realizowane są w nich programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Ponadto zajęcia pedagogiczno-psychologiczne, jeżeli dzieci mają takie przyznane, można realizować za pomocą modułu Dzienniki Zajęć Dodatkowych (DZD).

Opiekun tymczasowy

W Synergii istnieje możliwość odnotowania, że opiekunem prawnym ukraińskiego ucznia jest tzw. opiekun tymczasowy. Możliwe jest również dodanie dla tego opiekuna konta, dzięki któremu będzie miał zapewniony kontakt ze szkołą dziecka. W e-Sekretariacie pracownicy placówek mogą oznaczać szczegółowe informacje potrzebne do SIO np. informacje o dowożeniu, Karcie Polaka, statusie uchodźcy, dodatkowej, bezpłatnej nauce języka polskiego.

Nauczyciel pomocniczy

Informujemy również, że w Synergii w każdym momencie roku szkolnego możliwe jest utworzenie nowego konta nauczyciela lub innego specjalisty – nie ma ograniczeń w dodawaniu nowych nauczycieli. Nauczyciel pomocniczy może korzystać z systemu i odnotowywać przeprowadzone zajęcia za pomocą modułu DZD (podobnie, jak nauczyciel wspomagający).

W oparciu o pojawiające się przepisy prawa, jak również potrzeby naszych użytkowników, będziemy na bieżąco rozwijać systemy, aby dostosować je do bieżących potrzeb naszych użytkowników.

Pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach technicznych związanych z prowadzeniem dokumentacji dzieci z Ukrainy, zapraszamy do kontaktu z naszą pomocą techniczną za pomocą wiadomości systemowej do SuperAdministratora, bezpośrednio w systemie Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: