Egzamin maturalny – informacja CKE

W dniach od 8 do 29 czerwca odbędzie się główna sesja egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawia szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu części pisemnej tegorocznych matur.

Terminy egzaminu maturalnego

W 2020 r. odbędzie się tylko pisemna część egzaminu, część ustna egzaminu maturalnego nie będzie przeprowadzana. Wyjątek stanowią maturzyści, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 8 do 29 czerwca br.,:

 • Część pisemna – od 8 do 29 czerwca.
 • Część ustna – od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Dwie formuły egzaminu maturalnego

W tym roku podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny w terminie głównym będzie przeprowadzany w dwóch formułach: starej i nowej. 1. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

a) tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum,

b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach,
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu,
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik, 
c) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r.

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, również obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

2. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub zdecydowali się:

 • przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach,
 • przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu,
 • przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.

Arkusze egzaminacyjne

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

1. w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego,

2. w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

CKE informuje, że ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2020 r., na stronach tytułowych arkuszy podany będzie termin egzaminu maturalnego, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w maju 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Sesje egzaminacyjne

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00,
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Wyniki

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne do 11 sierpnia br. Tego samego dnia (11 sierpnia) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej CKN.


Źródło:
 • https://cke.gov.pl/informacja-o-egzaminie-maturalnym-w-2020-r/

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.[size]
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.