Narodowe Święto Niepodległości – ciekawostki i ćwiczenia

Sześć postaci, które odegrały istotną rolę podczas przełomowych wydarzeń w 1918 roku. Różniło ich wiele m.in. pochodzenie, kraj zaborczy, w którym się wychowywali czy poglądy. I choć później, w wolnej II Rzeczypospolitej, ich konflikty przybrały tragiczny przebieg - po I wojnie światowej wspólnie potrafili się porozumieć, wykorzystać sprzyjające warunki i doprowadzić do narodzenia się II RP. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński - przeczytaj krótką biografię i zobacz przykładowe filmy.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości - ważne postaci

Ignacy Daszyński (1866-1936) — polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, w okresie II Rzeczypospolitej jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu (1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu. 

Roman Dmowski (1864-1939) — polityk, pisarz polityczny, publicysta, przywódca i ideolog Narodowej Demokracji, działacz Ligi Polskiej, następnie jeden z twórców Ligi Narodowej, współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, poseł do II i III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, prezes Komitetu Narodowego Polskiego, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, w II Rzeczypospolitej m.in. minister spraw zagranicznych, założyciel Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, autor wielu dzieł programowych i publicystycznych. 

Wojciech Korfanty (1873-1939) — polityk, działacz narodowy i niepodległościowy, redaktor i publicysta, wydawca górnośląskiego „Polaka”, poseł do Reichstagu, polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, stanął na czele III powstania śląskiego, poseł na Sejm RP oraz do Sejmu Śląskiego, przywódca Chadecji, sądzony i skazany w procesie brzeskim, od 1935 roku na emigracji w Czechosłowacji, współtwórca opozycyjnego wobec sanacji tzw. Frontu Morges, wiosną 1939 roku powrócił do kraju, gdzie wkrótce zmarł. 

Ignacy Paderewski (1860-1941) — pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, prezydent rady ministrów i minister spraw zagranicznych, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, współinicjator opozycyjnego wobec rządów piłsudczyków tzw. Frontu Morges, podczas II wojny światowej przewodniczący Rady Narodowej RP. 

Józef Piłsudski (1867-1935) — działacz niepodległościowy, I Marszałek Polski, Naczelny Wódz Wojska Polskiego, jeden z twórców i przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej oraz jej Organizacji Bojowej, kierownik Związku Walki Czynnej, w czasie I wojny światowej Komendant I Brygady Legionów Polskich, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, w II Rzeczypospolitej m.in. Naczelnik Państwa Polskiego, po przejęciu władzy w maju 1926 r. dwukrotnie premier, w latach 1926-1935 minister spraw wojskowych oraz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, przywódca państwa polskiego. 

Wincenty Witos (1874-1945) — polityk, działacz ludowy i niepodległościowy, jeden z twórców Stronnictwa Ludowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł do austriackiej Rady Państwa, przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej, w okresie II Rzeczypospolitej trzykrotny premier, jeden z przywódców Centrolewu, sądzony i skazany w procesie brzeskim, w latach 1933-1939 na emigracji politycznej w Czechosłowacji, w czasie II wojny światowej internowany przez Niemców.

Narodowe Święto Niepodległości — pobierz ćwiczenia

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości pobierz i wykonaj ćwiczenia. W rozwiązaniu zadań mogą pomóc również ciekawostki, które znajdziesz w artykule o symbolach narodowych >>. Chcesz wykonać kokardę narodową? Sprawdź prostą instrukcję >>.

a_narodowe_swieto_niepodleglosci_graf_LR_LS.jpg


Źródła:


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: