Nauczanie zdalne 20.12.21 r.-9.01.22 r. – znamy szczegóły

Od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach będą odbywały się w formie zdalnej. Przedszkola natomiast będą funkcjonowały bez zmian. Podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 13 grudnia br. rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiera jednak pewne wyjątki.

Zajęcia on-line będą odbywały się od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. Dotyczy to szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, placówek artystycznych, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, również tych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. Praca w formie zdalnej we wskazanym wyżej okresie nie dotyczy przedszkoli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

W przypadkach, w których uczniowie, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, nie będą mogli uczyć się w formie zdalnej, dyrektorzy szkół będą zobligowani do zorganizowania zajęć stacjonarnych lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wyjątki:
 • W przypadku uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas im odpowiadających w szkołach artystycznych, którym rodzice nie mają możliwości zapewnić odpowiedniej opieki, dyrektor szkoły powinien umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzic będzie o to wnioskował.
 • Zajęcia stacjonarne będą mogły odbywać się w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych ponadpodstawowych, również tych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, biorąc pod uwagę warunki i możliwości placówki.
 • We wszystkich placówkach oświatowych zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą odbywały się w formie stacjonarnej, niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania.
 • Uczniowie przebywający w internatach i bursach, którym warunki nie pozwolą na powrót do domu i naukę w miejscu zamieszkania, mogą pozostać w placówkach.
 • Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
 • Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, mogą uczestniczyć w tych zawodach wiedzy po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.
 • W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające.
 • W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
 • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 • Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego: będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. Również praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.Źródło:
 • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.