Nowy, zbiorczy widok ocen okresowych i rocznych

Poznaj nową funkcję w module Oceny i zachowanie w aplikacji mobilnej Librus. W jednym, czytelnym, zbiorczym widoku znajdziesz uporządkowane wg przedmiotów oceny śródroczne, końcoworoczne (także te proponowane), jak również średnie na koniec semestrów i średnią roczną. Jeśli Twoja szkoła korzysta z oceniania punktowego - je również znajdziesz w nowym widoku.

Nowy, kompaktowy widok ocen

Odpowiadając na potrzeby użytkowników aplikacji Librus, przygotowaliśmy nowy, przejrzysty widok ocen. Pobierając najnowszą aktualizację aplikacji, po wejściu do modułu Oceny i zachowanie, zobaczysz w jednym miejscu:

 • oceny śródroczne,
 • oceny roczne,
 • przewidywaną ocenę za I lub II semestr,
 • przewidywaną ocenę roczną,
 • średnią ocen za I lub II semestr,
 • średnią roczną,
 • a także wynik roczny, jeśli Twoja szkoła korzysta z oceniania punktowego.
Moduł zbierze dla Ciebie na jednym widoku wszystkie informacje o ocenach końcowych z podziałem na przedmioty. Aby poznać swoją średnią, już nie musisz wykonywać serii kliknięć i zliczać ciągu liczb na kalkulatorze. Szybko i sprawnie dotrzesz do interesujących Cię informacji.

Aplikacja wylicza i prezentuje jedynie średnią na koniec semestrów oraz koniec roku, bazując na ocenach końcowych (nie proponowanych). Oczywiście do średniej arytmetycznej brane są pod uwagę tylko te przedmioty, które zgodnie z przepisami wliczamy w średnią końcową.

Moduł zbiera w jednym miejscu wszystkie oceny proponowane, które dotychczas znajdowały się jedynie na liście ocen w widoku poszczególnych przedmiotów. Nowy sposób prezentacji informacji ułatwia rodzicom/opiekunom zapoznanie się z wynikami dziecka oraz ocenami proponowanymi. Dla uczniów to ułatwienie w analizowaniu ocen i prognozowaniu końcowych wyników - czy czeka ich zadowalający rezultat czy może trzeba jeszcze poprawić ostatni sprawdzian?

a_aplikacja_ocena_srednia_LR_graf_1a.jpg

UWAGA! Średnie cząstkowe w ramach poszczególnych przedmiotów, jak na przykładach w niniejszym artykule, prezentowane są wyłącznie wtedy, kiedy szkoła ma włączoną odpowiednią funkcję w konfiguracji systemu Synergia. Jeżeli placówka nie korzysta z tej opcji, w aplikacji mobilnej Librus można zapoznać się jedynie ze średnią ocen śródroczną oraz końcoworoczną.

Oceny okresowe - jak korzystać z funkcji

 1. W menu aplikacji mobilnej Librus wybierz „Oceny i zachowanie”.

 2. Na górze ekranu wskaż semestr, z którego chcesz otrzymać dane - „Okres 1” lub „Okres 2”.

  a_aplikacja_ocena_srednia_LR_graf_2a.jpg

 3. Następnie wybierz „Oceny okresowe”.

  a_aplikacja_ocena_srednia_LR_graf_3a.jpg

 4. I gotowe! Przeglądaj do woli wszystkie informacje.
UWAGA: Na górze strony, jako pierwszą pozycję, widzisz ogólną średnią ucznia (śródroczną oraz roczną), a poniżej osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów.

Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

Aplikacja Librus oferowana jest w 2 wariantach: podstawowym oraz Mobilne dodatki. W ramach bezpłatnej wersji podstawowej dostępne są m.in. Oceny, Nieobecności, Oś czasu, Plan lekcji i Terminarz oraz Multikonto. Mobilne dodatki zapewniają dostęp m.in. do widoku Biurko, Wiadomości, Natychmiastowych powiadomień. Szczegółowa lista funkcji znajduje się na stronie Mobilnych dodatków do aplikacji. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: