Powrót do edukacji stacjonarnej w maju - szczegóły rozporządzenia

Minister Edukacji i Nauki przedstawił harmonogram dotyczący stopniowego powrotu dzieci do edukacji w formie stacjonarnej. Od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się w budynku szkoły, a w kolejnych tygodniach dołączą do nich koledzy i koleżanki ze starszych roczników. Docelowo 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły i placówki edukacyjne będą pracowały w trybie stacjonarnym.

3 maja br. wchodzi w życie najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokument zakłada stopniowy powrót uczniów do nauki w formie stacjonarnej.

Powrót rozpocznie się od uczniów klas I-III szkół podstawowych ze wszystkich województw, którzy od 4 maja 2021 r. będą uczęszczać na zajęcia w budynku szkoły.

17 maja 2021 r. na tryb nauki w formie hybrydowej (50%/50%) przejdą uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Od 31 maja 2021 r. wszystkie szkoły będą pracować w trybie stacjonarnym.

Jak wygląda szczegółowy plan kształcenia w dniach 4 do 30 maja 2021 r. w szkołach specjalnych, kształcenia zawodowego czy sportowego?

Szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze:

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych wracają do nauki w formie stacjonarnej. Placówka zapewnia również funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
  • Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej od 4 maja do 30 maja br. mogą odbywać zajęcia w budynku szkoły, jednak mają także możliwość pozostania przy nauce w dotychczas obowiązującym trybie. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
  • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym. Wcześniej natomiast będą one funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia, placówki kształcenia ustawicznego

Od 4 do 30 maja br. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywać się zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami:

  • dyrektorzy placówek kształcenia zawodowego mogą organizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w określonych dniach, maksymalnie 16 godzin tygodniowo,
  • praktyki zawodowe mogą odbywać się w miejscu ich prowadzenia lub w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii,
  • zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być realizowane w formie stacjonarnej u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, jeśli w podmiotach tych nie wystąpiła sytuacja związana z pandemią, która stanowiłaby niebezpieczeństwo dla zdrowia słuchaczy oraz uczniów,
  • uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący jednocześnie pracownikami młodocianymi, będą odbywali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, natomiast turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., mogą być kontynuowane i zostać zakończone z wykorzystaniem form kształcenia na odległość.

Placówki kształcenia sportowego

Zajęcia sportowe realizowane w placówkach kształcenia sportowego na podstawie programów szkolenia będą odbywały się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem sposobów, technik i metod edukacji na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to możliwe. Dotyczy to uczniów klas IV-VIII następujących placówek: szkół sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.
Źródło:
  • www.gov.pl
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.