Powrót nauki zdalnej – znamy szczegóły

Od 22 marca do 11 kwietnia br. wszyscy uczniowie będą uczyć się w trybie zdalnym. MEiN opublikowało szczegóły najnowszego rozporządzenia, które zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nauka zdalna obowiązuje od najbliższego poniedziałku, czyli 22 marca do 11 kwietnia br. i obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Zmiana trybu nauczania  dotyczy również uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Dodatkowo w przypadku dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych.

W dalszym ciągu na terenie szkół mogą odbywać się konsultacje (indywidualne lub w małych grupach) dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych.

W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Placówki wychowania przedszkolnego pracują bez zmian.

Szkoły i placówki specjalne pracują na dotychczasowych zasadach – nie dotyczy ich obowiązkowy tryb nauki zdalnej.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Źródło:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: