Próbny egzamin maturalny - informacje dla uczniów i rodziców

26.03.2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał informację o próbnym egzaminie maturalnym. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów i przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbną maturę w terminach od 2 do 8 kwietnia br.

Jak zaznacza Minister Edukacji narodowej Dariusz Piontkowski: “Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową”.

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych pojawią się materiały, które  obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W materiałach znajdą się również nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki.

Terminy próbnego egzaminu maturalnego

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok, godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) język polski (PR)
fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)
8 kwietnia (środa) chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)

Informacja dla uczniów i rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Edukacyjna zachęcają do tego, aby szkoły, które zdecydują się wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Rekomendowane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE  – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, na przykład.
  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką;
  • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

W informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajduje się propozycja, by uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć kart z rozwiązaniami). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informację zwrotną można przekazać uczniom w formie np.:
  • komentarza w e-mailu;
  • spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
  • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (15 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W swoich komunikatach MEN i CKE proszą dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeśli uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu, a wyraził chęć udziału w egzaminie próbnym, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w innej formie, np. poprzez przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje jednak, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), przy pełnej świadomości, że w warunkach domowych będzie to trudne do zrealizowania.

Jak podaje w swoim komunikacie dyrektor CKE próbny egzamin maturalny organizowany jest wyłącznie dla uczniów i to oni biorą odpowiedzialność za samodzielną pracę. Egzamin powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym (tj. jako szansa pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Rodzicu! Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, by podeszło do egzaminu próbnego poważnie i odpowiedzialnie. Tylko samodzielna praca pozwoli mu na ewaluację swojej wiedzy oraz wskaże ew. braki.

Zasady oceniania

CKE informuje, że zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W swoim komunikacie dyrektor CKE prosi dyrektorów szkół o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE. Wyraźne jest wskazanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  aby na podstawie uzyskanych przez ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów nie wystawiać ocen cząstkowych.

Więcej informacji i materiałów dotyczących egzaminu maturalnego

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronach znajdują się:

Źródło:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.