Rodzicu! Uczniu! Odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty

26.03.2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przekazał informację o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE) przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolny. Z próbnym egzaminem uczniowie będą mogli się zmierzyć od 30 marca do 1 kwietnia br.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały tj. arkusze w wersji standardowej i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz nagrania w formacie mp3 (do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała zasady oceniania rozwiązań zadań. Dyrektor wraz z nauczycielami w szkole Twojego dziecka podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów, o czym zapewne poinformują zainteresowanych ósmoklasistów i ich rodziców.

Informacja dla uczniów i rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i CKE zachęcają do tego, aby szkoły, które zdecydują się wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Rekomendowane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE) – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, na przykład:
  • w pliku w edytorze tekstów;
  • na wydruku – jeśli dysponujesz w domu drukarką;
  • korzystając z karty odpowiedzi (zamieszczonej na stronie razem z arkuszem w formie pliku edytowalnego), kartę będzie można zapisać elektronicznie lub wypełnić odręcznie po uprzednim wydrukowaniu;
  • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
Jeśli szkoła Twojego dziecka będzie przeprowadzała taki egzamin, zadbaj o to, by odpowiednio wcześniej przekazać informację o ew. trudnościach np. brak komputera czy internetu w domu.

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W swoim komunikacie MEN prosi dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeśli dziecko nie ma w domu dostępu do Internetu, a chce wziąć udział w egzaminie próbnym, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w innej formie np. poprzez przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje jednak, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), przy pełnej świadomości, że w warunkach domowych będzie to trudne do zrealizowania.

Rodzicu! Pamiętaj, że próbny egzamin to dla Twojego dziecka okazja, by w bezpiecznym dla siebie środowisku sprawdziło swoją wiedzę. Zadbaj o to, by napisało ten egzamin samodzielnie.

Jak podaje w swoim komunikacie dyrektor CKE, próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym (tj. jako danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). CKE za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Kontakt z nauczycielem

MEN i CKE rekomendują, by uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć kart z rozwiązaniami). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informację zwrotną można przekazać uczniom w formie np.:
  • komentarza w e-mailu;
  • spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
  • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.
Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Więcej informacji i materiałów dotyczących egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronach znajdują się:
Źródło:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.