Specyfikacja techniczna formatów reklamowych

Reklamy publikowane na portalach Librus i w aplikacji mobilnej Librus powinny spełniać warunki niniejszej specyfikacji technicznej. Firma Librus może zweryfikować reklamę i nie dopuścić do jej emisji w przypadku niezgodności ze specyfikacją techniczną, czy też wtedy, gdy reklama nie jest poprawna merytorycznie. Firma Librus zastrzega sobie możliwość odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników.

a_librus_specyfikacja_stopka2.jpg

SPIS TREŚCI

1. OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI REKLAM
1.1. Termin dostarczenia materiałów
1.2. Fałszywe kreacje
1.3. Testy kreacji i raport

2. ZAWARTOŚĆ KREACJI
2.1. Treść i kompozycja
2.2. Komunikacja zewnętrzna – linkowanie

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH
Portale Librus
3.1. Top double billboard
3.2. Halfpage
3.3. Login rectangle
3.4. Rectangle
3.5. Article rectangle
3.6. Artykuł sponsorowany i artykuł natywny

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH
Aplikacja Librus
4.1. Promocja artykułu w aplikacji
4.2. In-app timeline billboard
4.3. In-app native timeline message
4.4. In-app video message

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH
Inne
5.1. Post w serwisie Facebook

6. PODSUMOWANIE
6.1. Tabela z wymiarami
6.2. Przykłady realizacji

a_librus_specyfikacja_stopka3.jpg

1. OGÓLNE ZASADY PUBLIKACJI REKLAM

1.1. Termin dostarczenia materiałów

Wszystkie materiały graficzne powinny zostać dostarczone nie później niż trzy dni robocze przed planowaną publikacją. Treści artykułów sponsorowanych powinny zostać dostarczone nie później niż pięć dni roboczych przed planowaną publikacją.

1.2. Fałszywe kreacje

Reklama nie może wprowadzać użytkownika w błąd swoją treścią i przekazem z niej wynikającym. Nie może również swoim wyglądem przypominać podstawowych przycisków systemowych oraz zawierać przycisków działających inaczej niż wynika z typowej dla nich funkcji. Przyciski umieszczone na reklamach muszą działać zgodnie z komunikatem na nich prezentowanym. Niedozwolona jest emisja reklam w formie ostrzeżeń oraz komunikatów systemowych. Całość powinna być odpowiednia i dostosowana do grupy docelowej.

1.3. Testy kreacji i raport

Librus przed uruchomieniem publikacji przesyła jej podgląd do weryfikacji Klienta. Klient, akceptując testy kampanii, potwierdza ich poprawność odnośnie wyglądu, działania, wykonania akcji i zliczania w systemach zewnętrznych (jeśli takie występują). Uruchomienie kampanii następuje po mailowej akceptacji podglądu ze strony klienta.

Do czternastu dni po zakończonej emisji kampanii Klient otrzyma raport z przeprowadzonych działań z informacją o zrealizowanej ilości wyświetleń kampanii oraz kliknięć w kreację.

Wróć na górę

2. ZAWARTOŚĆ KREACJI

2.1. Treść i kompozycja

Zleceniodawca powinien szczególnie zadbać o treść i wygląd reklamy, która powinna być należycie skonstruowana:

  • Odbiorca wie, że komunikat jest kierowany do niego i jest świadom kto jest jego nadawcą;
  • treść komunikatu powinna być dostosowana do wybranej grupy docelowej oraz powinna jasno określać, co jest przedmiotem kampanii;
  • kreacja powinna być przejrzysta, czytelna i zrozumiała, a także powinna zachęcać do interakcji, np. poprzez zastosowanie przycisku call to action;
  • wymagane jest zastosowanie w grafikach innego koloru tła niż biały (lub zbliżony do białego), będący tłem portali Librus – materiały powinny się wyróżniać na portalu, komponować się z nim kolorystycznie oraz pasować do niego stylem i charakterem;
  • na grafikach nie powinno się wprowadzać dodatkowych, wewnętrznych obramowań, które zaburzają symetrię w stosunku do pozostałych elementów strony. Cały projekt powinien być spójny, zachowujący zasady kompozycji i odpowiedniego doboru kolorystyki.
W trosce o jakość komunikacji i dobre postrzeganie naszego rozwiązania dbamy o charakter i treść realizowanych kampanii. Nie mogą one stać w sprzeczności z naszymi zasadami i wartościami – przede wszystkim mamy na uwadze dobro naszych Użytkowników, jak również zachowanie neutralności politycznej oraz światopoglądowej.

Koncentrujemy się na efektywnym, jakościowym i etycznym przekazie do grona naszych Użytkowników. Kreacje nie mogą być wprost ofertą sprzedażową (zawierać cen), ani zawierać treści wskazujących na taki charakter (np. poprzez hasła: Kup, Promocja, Wyprzedaż, Rabat, Zniżka, Okazja).

2.2. Komunikacja zewnętrzna – linkowanie

Kreacja może przekierowywać do wskazanej przez klienta strony docelowej. Akceptowany jest tylko docelowy adres URL witryny, do której ma kierować reklama. Reklamodawca nie może implementować mechanizmów śledzących interakcję użytkownika lub zaciągających dodatkowy kontent ze stron zewnętrznych innych niż UTM oraz double click, które umożliwiają śledzenie realizacji kampanii po stronie klienta.

Niedozwolone jest:
  • aby adres strony był dłuższy niż 250 znaków;
  • aby kody śledzące były w formie html;
  • implementacja kodów typu pixel.

Wróć na górę

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH - Portale Librus

Kreacje muszą mieć dokładny, założony wymiar i wagi nie większe niż podane w opisach konkretnych form reklamy. Librus nie ingeruje w nadesłane materiały graficzne. Publikowane kreacje są formami statycznymi zapisanymi w formacie jpg. Nieakceptowalne są formaty ruchome typu gif oraz reklama HTML.

3.1. Top double billboard

Reklama umieszczona na górze strony głównej oraz na górze stron artykułów, widoczna zarówno w widoku desktop, jak i widoku mobilnym strony. Dostępna na portalach Librus Rodzina, Librus Szkoła i Portal Librus. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_db.jpg

Wyświetlenie top double billboard dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

Wróć na górę

3.2. Halfpage

Reklama umieszczona na stronie głównej. W wersji desktop strony wyświetlana w prawej kolumnie strony, a w widoku mobilnym strony tuż pod promowanymi artykułami. Dostępna na portalach Librus Szkoła i Portal Librus. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_halfp.jpg

Wyświetlenie halfpage dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

Wróć na górę

3.3. Login rectangle

Reklama umieszczona na stronie logowania do systemu Librus Synergia (dziennik). W wersji desktop strony wyświetlana po prawej stronie okna logowania, a w widoku mobilnym strony nad oknem logowania. Dostępna na portalach Librus Rodzina i Librus Szkoła. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_loginR.jpg

Wyświetlenie login rectangle dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

Wróć na górę

3.4. Rectangle

Reklama umieszczona na stronie głównej. W wersji desktop strony wyświetlana powyżej linii przewijania, a w widoku mobilnym strony tuż pod linią przewijania. Format dostępny na portalu Librus Rodzina. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_rectangle.jpg

Wyświetlenie rectangle dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

Wróć na górę

3.5. Article rectangle

Reklama wyświetlana w treści artykułów niesponsorowanych, widoczna zarówno w widoku desktop, jak i widoku mobilnym strony. Dostępna na portalach Librus Rodzina, Librus Szkoła i Portal Librus. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_articleR.jpg

Wyświetlenie article rectangle dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

Wróć na górę

3.6. Artykuł sponsorowany i artykuł natywny

Tekstowa forma reklamy o charakterze eksperckim. Dostępna na portalach Librus Rodzina i Librus Szkoła, dopasowana do grupy odbiorców danego portalu: Librus Rodzina (rodzice, uczniowie), Librus Szkoła (nauczyciele, dyrektorzy szkół).

a_librus_specyfikacja_artykuly.jpg

Rozmieszczenie artykułów dla widoku desktop i dla widoku mobilnego strony

Artykuł sponsorowany Artykuł natywny
  • przekazuje wartościową treść, dopasowaną do charakteru portalu i będącą ciekawą dla Użytkowników;
  • może zawierać lokowanie produktu, promować dany produkt, nie może być jednak jego surowym opisem;
  • może zawierać linki odsyłające do stron klienta, zdjęcia, infografiki, filmy z kanału YouTube oraz materiały do pobrania (np. scenariusze lekcji dla nauczycieli, poradniki dla rodziców).
  • przekazuje rzetelną, obiektywną informację na dany temat – Użytkownik powinien mieć poczucie obcowania z wysoko jakościową treścią, dostarczającą ciekawych i wartościowych informacji;
  • może zawierać subtelną wzmiankę o produkcie, która stanowi dodatek obrazujący sens całego tekstu;
  • może zawierać linki odsyłające do stron klienta, zdjęcia, infografiki, filmy z kanału YouTube oraz materiały do pobrania (np. scenariusze lekcji dla nauczycieli, poradniki dla rodziców).

Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:

A) Treść:
  • tytuł do 60 znaków ze spacjami (w szczególnych sytuacjach max. 45 znaków - dotyczy widoku mobilnego strony głównej portalu);
  • treść do 7 000 znaków ze spacjami dostarczona w edytowalnym pliku tekstowym;
  • linki przekierowujące z treści artykułu na zewnętrzne strony lub do filmów Youtube, jeśli istnieje taka potrzeba.
B) Grafiki:
  • Miniatura na stronę główną dla widoku desktop – wymiar: 428x250 px*, waga: 50 kB.
  • Miniatura na stronę główną dla widoku mobilnego – wymiar: 100x60 px, waga: 20 kB.

    Wskazówka: należy pamiętać, że system nałoży na miniatury stałe elementy (w zależności od widoku będzie to tytuł, etykieta, informacja o tym, że artykuł jest sponsorowany), grafiki nie powinny zatem zawierać treści lub jeśli jej pojawienie się jest konieczne, powinno być jej niewiele i powinna się znaleźć w górnej części grafiki. Miniatury nie kierują do zewnętrznych stron, w związku z tym nie mogą posiadać przycisków call to action. Miniatury nie mogą mieć białego tła i nie może być w ich przypadku stosowane zewnętrzne obramowanie.

    * Uwaga: system kalibruje miniaturę dla widoku desktop, dlatego należy zwrócić uwagę na tzw. bezpieczną strefę. Obszar poza strefą może zostać przycięty przez portal, dlatego projektując grafikę należy zadbać, aby widoczne na niej twarze czy napisy w całości mieściły się w bezpiecznej strefie. Gwarantuje to widoczność dla umieszczonych na grafice elementów.

a_librus_specyfikacja_obszar_bezpieczny2.png

  • Grafika główna na stronie artykułu – wymiar: 975x266 px, waga: 100 kB.

    Wskazówka: grafika nie kieruje do zewnętrznych stron, w związku z tym nie może posiadać przycisków call to action. Ze względu na większy rozmiar może posiadać więcej treści oraz obramowanie.
  • Grafiki do przełamania tekstu – wymiary: 600x400 px, waga: 100 kB.

    Wskazówka: grafiki przełamujące są opcjonalnie, a ich ilość powinna być dostosowana do długości i potrzeb artykułu. Mogą kierować do zewnętrznych stron – w takiej sytuacji wskazane jest, aby zawierały treści, zachęcające użytkownika do kliknięcia, np. poprzez przycisk call to action.

Wróć na górę

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH - Aplikacja Librus


Kreacje muszą mieć dokładny, założony wymiar i wagi nie większe niż podane w opisach konkretnych form reklamy. Librus nie ingeruje w nadesłane materiały graficzne. Publikowane kreacje są formami statycznymi zapisanymi w formacie jpg. Nieakceptowalne są formaty ruchome typu gif oraz reklama HTML.

4.1. Promocja artykułu w aplikacji

Reklama wyświetlana w głównym widoku aplikacji mobilnej Librus – na osi czasu pomiędzy komunikatami, które Użytkownik otrzymuje ze szkoły, takimi jak oceny, frekwencja. Po kliknięciu w promocję Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę artykułu.

a_librus_specyfikacja_promocja_art.jpg

Wyświetlenie promocji artykułu w aplikacji mobilnej Librus


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:
  • tytuł – do 40 znaków ze spacjami;
  • lead (zajawka) – do 120 znaków ze spacjami;
  • grafika na osi czasu – wymiar: 285x150 px, maksymalna waga: 20 kB.

Wróć na górę

4.2. In-app timeline billboard

Reklama wyświetlana w głównym widoku aplikacji mobilnej Librus – na osi czasu pomiędzy komunikatami, które Użytkownik otrzymuje ze szkoły, takimi jak oceny, frekwencja. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową, wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_in_appb.jpg

Wyświetlenie in-app timeline billboard w aplikacji mobilnej Librus


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:
  • treść – do 120 znaków ze spacjami;
  • grafika na osi czasu – wymiar: 285x150 px, maksymalna waga: 20 kB;
  • linkowanie w postaci bezpośredniego adresu strony docelowej.

Wróć na górę

4.3. In-app native timeline message

Krótka forma tekstowa wyświetlana w głównym widoku aplikacji mobilnej Librus – na osi czasu pomiędzy komunikatami, które Użytkownik otrzymuje ze szkoły, takimi jak oceny, frekwencja. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_in-appm.jpg

Wyświetlenie in-app message w aplikacji mobilnej Librus


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:
  • tytuł – do 40 znaków ze spacjami;
  • lead (zajawka) – do 120 znaków ze spacjami;
  • linkowanie w postaci bezpośredniego adresu strony docelowej.

Wróć na górę

4.4. In-app video message

Krótki, dynamiczny komunikat wyświetlany w głównym widoku aplikacji mobilnej Librus – na osi czasu pomiędzy komunikatami, które Użytkownik otrzymuje ze szkoły, takimi jak oceny, frekwencja. Emisja filmu reklamowego rozpoczyna się automatycznie po załadowaniu się widoku z wyciszonym dźwiękiem (dźwięk jest inicjowany przez użytkownika poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony)*. Po kliknięciu w reklamę Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę docelową wskazaną przez Klienta.

a_librus_specyfikacja_in-appw.jpg

Wyświetlenie in-app video message w aplikacji mobilnej Librus


Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:
  • treść – do 120 znaków ze spacjami;
  • nagranie wideo wyświetlane na osi czasu – 854x480 px, format MP4, kodek wideo h.264, kodek dźwięku AAC 48 khz, bitrate < 700 kbit/s, maksymalna waga < 1,5 MB dla wideo 15s oraz < 3 MB dla wideo 30s.
  • linkowanie w postaci bezpośredniego adresu strony docelowej.

* Zależnie od ustawień telefonu i systemu operacyjnego, czasami automatyczne odtworzenie reklamy może nie być możliwe. W takim przypadku użytkownik widzi stopklatkę reklamy i przycisk play – może reklamę wówczas uruchomić samodzielnie.

Wróć na górę

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FORMATÓW REKLAMOWYCH - Inne

Kreacje muszą mieć dokładny, założony wymiar i wagi nie większe niż podane w opisach konkretnych form reklamy. Librus nie ingeruje w nadesłane materiały graficzne. Publikowane kreacje są formami statycznymi zapisanymi w formacie jpg. Nieakceptowalne są formaty ruchome typu gif oraz reklama HTML.

5.1. Post w serwisie Facebook

Reklama umieszczona na profilu społecznościowym firmy Librus. Dostępna na profilach Librus Rodzina i Librus Szkoła, dopasowana do grupy odbiorców danego portalu: Librus Rodzina (rodzice, uczniowie), Librus Szkoła (nauczyciele, dyrektorzy szkół). Reklama może mieć formę graficzną, tekstową lub łączącą te dwa elementy. Materiały publikowane na profilach społecznościowych firmy Librus powinny być dopasowane do ich edukacyjnego charakteru.

Do publikacji formatu należy dostarczyć wszystkie poniższe materiały:
  • treść, jeśli występuje – rekomendujemy do 200 znaków ze spacjami;
  • grafika, jeśli występuje – wymiar: 640x960 px, maksymalna waga: 1 Mb;
  • linkowanie w postaci bezpośredniego adresu strony docelowej.

    Wskazówka: w celu zwiększenia skuteczności reklamy na Facebooku polecamy, aby ilość tekstu umieszczonego na grafice nie przekraczała 20% jej powierzchni. Więcej informacji o tym, jak przygotować skuteczną komunikację w mediach społecznościowych, znajduje się tutaj.

Wróć na górę

6. PODSUMOWANIE

6.1. Tabela z wymiarami

a_librus_specyfikacja_tabela_z_wymiarami.png

Pobierz tabelę z wymiarami tutaj.

Wróć na górę

6.2. Przykłady realizacji

Librus Rodzina

Librus Szkoła

Aplikacja Librus

Inne

Wróć na góręPełną specyfikację formatów reklamowych portali Librus można pobrać
tutaj w formacie PDF.
Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.