Wyniki egzaminów maturalnych 2022

5 lipca 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje dotyczące wyników egzaminów maturalnych 2022 r. z terminu głównego, tj. z maja bieżącego roku. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło wtedy 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących oraz technikum) oraz 34 obywateli Ukrainy.

Wyniki egzaminu maturalnego

78,2% osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie głównym otrzymało wynik pozytywny, 15,5% osób ma prawo do egzaminu poprawkowego, natomiast pozostałe 6,3% nie zdało majowego egzaminu.

Obowiązkowa część pisemna egzaminu maturalnego obejmowała język polski, matematykę, wybrany język nowożytny oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Zdawalność w obrębie przedmiotów podstawowych była następująca:

  • egzamin z języka polskiego zdało 95% osób,
  • egzamin z matematyki zdało 82% osób,
  • egzamin z języka angielskiego zdało 94% maturzystów.
Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło również 34 obywateli Ukrainy, z których 18 (52,9%) zdało egzamin, 14 (41,2%) może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, natomiast 2 (5,9%) uczniów nie ma takiej możliwości.

W roku szkolnym 2021/2022 nie przeprowadzono części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowiły osoby, którym wynik takiego egzaminu był potrzebny w procesie rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub w przypadku których przeprowadzenie egzaminu w trybie ustnym stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

Termin poprawkowy

23 sierpnia br. maturzyści, którym nie udało się zdać egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Osoby te w terminie do 12 lipca br. są zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Wspomniane oświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły macierzystej lub do dyrektora OKE, w której składana była deklaracja.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego 2022

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki osób zdających w terminie dodatkowym, tj. w czerwcu br., oraz w terminie poprawkowym, tj. w sierpniu br., zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 9 września 2022 r.


Źródło:
  • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: