Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach

Rozpoczyna się stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Placówki nie będą jeszcze funkcjonowały tak, jak przed epidemią. Ich zadania będą polegały głównie na organizacji zajęć opiekuńczych. Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny opracowały wytyczne, do których muszą stosować się placówki.

Otwarcie placówki będzie możliwe, jeśli spełni ona zasady BHP oraz wytyczne wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego ma możliwość zawiesić na czas ograniczony działalność przedszkola, jeśli od 6 maja br. nie będzie w stanie spełnić tych przepisów. Musi o tym fakcie poinformować właściwego Kuratora Oświaty.

W placówkach, które zostaną od 6 maja br. otwarte, praca nauczyciela w przedszkolu będzie polegała między innymi na tzw. edukacji sytuacyjnej i integracji metodycznej. Edukacja sytuacyjna polega na adaptacji przez nauczyciela formy przeprowadzania zajęć i ich treści do zaistniałej sytuacji. Z kolei integracja metodyczna to praca polegająca na nauczaniu tego samego materiału inną metodą dzieci przebywające w przedszkolu, a inną dzieci, które przebywają w domu.

Opieka nad dziećmi w przedszkolu

Z opieki nad dzieckiem w przedszkolu mogą skorzystać przede wszystkim ci rodzice, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Jeśli pozostają z dzieckiem w domu, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego do 24 maja br. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jeśli przedszkole nie będzie mogło przyjąć wszystkich chętnych dzieci, organ prowadzący placówkę może wskazać rodzicom inne przedszkole, które zapewni opiekę. W przypadku samorządowych publicznych przedszkoli organem prowadzącym jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W okresie zawieszenia działalności przedszkola nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

4 maja br. Główny Inspektor Sanitarny przedstawił wytyczne przeciwepidemiczne w zakresie: organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu. Szczegółowe wytyczne znajdują się tutaj.

Źródła:
  • www.gov.pl
  • https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.