Librus

Oficjalna aplikacja Librus

Załączniki w Zadaniach domowych – w aplikacji mobilnej

Moduł Zadania domowe* w systemie LIBRUS Synergia umożliwia nauczycielowi przydzielanie uczniom prac domowych i projektów. Do każdego zadania mogą zostać dołączone pliki, będące uzupełnieniem treści zadania. Uczeń i rodzic może standardowo pobrać załączniki do zadania bezpośrednio w systemie Synergia. Dostępna jest także możliwość pobierania plików bezpośrednio w aplikacji mobilnej Librus**.

Podczas nauczania zdalnego nauczyciele często wykorzystują moduł Zadania domowe*, aby przesyłać uczniom zadania weryfikujące ich wiedzę. System Synergia dostępny przez przeglądarkę WWW umożliwia wszystkim uczniom odczytywanie takich zadań, pobieranie plików, które są do niego dołączone (np. szczegółowy opis zadania lub inny materiał uzupełniający) oraz odesłanie rozwiązania do nauczyciela. Więcej o tym, jak odsyłać prace poprzez system Synergia w module Zadania domowe znajdziesz w osobnym artykule.

Możesz pobierać załączniki do zadań domowych, które przesłał nauczyciel, także w swojej aplikacji mobilnej Librus**. Aby z niej skorzystać, trzeba posiadać Mobilne dodatki lub Mobilne dodatki PLUS oraz pobrać najnowszą aktualizację aplikacji na swoje urządzenie mobilne. Dzięki nowej funkcji uczeń lub rodzic mają możliwość natychmiastowego zapoznania się z pełną treścią zadania i mogą od razu ocenić jego trudność oraz czas, który będzie potencjalnie potrzebny na rozwiązanie. Istotnym elementem nowego widoku mobilnego jest też informacja, czy nauczyciel wymaga odesłania rozwiązania do zadania. Zwracamy jednak uwagę, że za pomocą aplikacji mobilnej nie da się odsyłać zadań domowych. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie przez stronę WWW, po zalogowaniu do systemu Librus Synergia.

a_aplikacja_zad_domowe_LR_graf_1.jpg

Aby korzystać z nowych funkcji aplikacji mobilnej Librus, m.in. pobierania załączników do zadań domowych, należy pobrać najnowszą aktualizację aplikacji mobilnej Librus.

Przypominamy również, że każdy uczeń może korzystać ze wszystkich funkcji modułu Zadania domowe* przez stronę WWW w systemie Synergia. Bez ograniczeń i bezpłatnie.

Dostęp przez aplikację mobilną Librus jest jedynie alternatywną metodą.

Więcej informacji o aplikacji mobilnej Librus i jej wariantach znajdziesz na stronie aplikacji.

*Moduł Zadania domowe dostępny jest w wariancie System i Altum systemu Synergia.
**Moduł dostępny jest w wariancie Mobilne dodatki lub Mobilne dodatki PLUS aplikacji Librus.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: