Librus

Oficjalna aplikacja Librus

Zaplanowane lekcje w aplikacji mobilnej Librus

Funkcja planowanie lekcji (Planer lekcji) dostępna w systemie Synergia umożliwia nauczycielowi opracowanie zajęć, które mają odbyć się w kolejnych dniach. Jeśli nauczyciel dołączy dodatkowe materiały do lekcji, rodzic i uczeń mogą je pobrać na swoje urządzenia. Teraz zaplanowane i zrealizowane lekcje oraz dołączone do nich pliki widoczne są w aplikacji mobilnej Librus*!

Dostęp do lekcji zaplanowanych i zrealizowanych przez nauczyciela w aplikacji mobilnej Librus to uzupełnienie funkcji widocznej do tej pory jedynie przez system Synergia (po zalogowaniu na stronie WWW). W aplikacji powstał dedykowany widok do wygodnego przeglądania przyszłych oraz już zrealizowanych lekcji i pobierania dodatkowych materiałów, jeśli nauczyciel je dołączył. Funkcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników aplikacji - zarówno w wersji podstawowej, jak i Mobilne dodatki oraz Mobilne dodatki PLUS.

a_zaplanowane_lekcje_graf1_LR_LS_LP.png


a_zaplanowane_lekcje_graf2v2_LR_LS_LP.jpg

W szczegółowym widoku zaplanowanej bądź zrealizowanej lekcji rodzic i uczeń zobaczą temat lekcji, przedmiot, numer lekcji, jej datę i godzinę oraz nauczyciela, który ją opracował. W tym miejscu można również pobrać dodatkowe materiały dołączone przez nauczyciela, np. szczegółowy opis, treść zadania czy kartę pracy.

a_zaplanowane_lekcje_graf3_LR_LS_LP.jpg

Zaplanowane i zrealizowane lekcje pogrupowane są wg dni, w których mają się odbyć lub wg dni, w których się odbyły (lekcje już zrealizowane). Czytelny widok kalendarza pozwala wybrać interesującą użytkownika datę. Istnieje też możliwość filtrowania widoku zaplanowanych i zrealizowanych lekcji, np. po przedmiocie. To przejrzyste, mobilne i wygodne rozwiązanie dla użytkownika.

Funkcja Planera lekcji dostępna jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania Synergia.* Aby korzystać z widoku zaplanowanych lekcji w aplikacji mobilnej Librus, konieczna jest jej aktualizacja do najnowszej wersji.

Aplikacja Librus oferowana jest w 3 wariantach: podstawowym, Mobilne dodatki oraz Mobilne dodatki PLUS. W ramach bezpłatnej wersji podstawowej dostępne są m.in. Oceny, Nieobecności, Oś czasu, Plan lekcji i Terminarz oraz Multikonto. Mobilne dodatki zapewniają dostęp m.in. do Wiadomości, Natychmiastowych powiadomień, e-Usprawiedliwień. Mobilne dodatki PLUS to dodatkowo tygodniowy widok Planu lekcji i Terminarza, panel Moje cele czy Przypomnienia. Szczegółowa lista funkcji znajduje się na stronie aplikacji mobilnej. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus może być uzależnione od wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia posiadanego przez szkołę oraz, niezależnie od wariantu, od ich wykorzystania przez szkołę.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: