Librus

Oficjalna aplikacja Librus

Znamy terminy egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w 2022 r.

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego w 2022 r. określa terminy główne, dodatkowe oraz poprawkowe egzaminów w nowym roku szkolnym.

Egzamin ósmoklasisty:

 • termin główny: maj 2022 r. (styczeń 2022 r. – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym),
 • termin dodatkowy: maj i czerwiec 2022 r.
W szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym dokładne daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

 • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.

Egzamin maturalny:

 • termin główny: maj 2022 r.
 • termin dodatkowy: czerwiec 2022 r.
 • termin poprawkowy: sierpień 2022 r.
Dokładne daty egzaminów maturalnych z obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym w terminie głównym:

 • 4 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z języka polskiego,
 • 5 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin maturalny z matematyki.
Przeprowadzenie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym zaplanowano na dzień 6 maja 2022 r. (piątek) na godzinę 9:00.

Egzaminy maturalne z pozostałych przedmiotów:

 • 4 maja 2022 r. (środa):
  • godzina 14:00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).
 • 5 maja 2022 r. (czwartek):
  • godzina 14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).
 • 6 maja 2022 r. (piątek):
  • godzina 14:00 – język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy).
 • 9 maja 2022 r. (poniedziałek):
  • godzina 9:00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny),
  • godzina 14:00 – filozofia (poziom rozszerzony).
 • 10 maja 2022 r. (wtorek):
  • godzina 9:00 – język polski (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 –  język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny).
 • 11 maja 2022 r. (środa):
  • godzina 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny).
 • 12 maja 2022 r. (czwartek):
  • godzina 9:00 – biologia (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny).
 • 13 maja 2022 r. (piątek):
  • godzina 9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny).
 • 16 maja 2022 r. (poniedziałek):
  • godzina 9:00 – chemia (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny).
 • 17 maja 2022 r. (wtorek):
  • godzina 9:00 – historia (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).
 • 18 maja 2022 r. (środa):
  • godzina 9:00 – geografia (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).
 • 19 maja 2022 r. (czwartek):
  • godzina 9:00 – fizyka (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).
 • 20 maja 2022 r. (piątek):
  • godzina 9:00 – informatyka (poziom rozszerzony),
  • godzina 14:00 – języka kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony).
 • 23 maja 2022 r. (poniedziałek):
  • godzina 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy),
  • godzina 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony),
  • godzina 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony).
Część ustna egzaminu maturalnego ma odbyć się w dniach 18-20 maja 2022 r. Należy jednak przypomnieć, że do tej części egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, dla których jest to niezbędne w procesie rekrutacyjnym do wybranej szkoły wyższej.

Przyszłoroczni maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów w dniu 5 lipca 2022 r.

Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdadzą jednego z nich, będą mogli poprawiać swój wynik w dniu 23 sierpnia 2022 r.
Źródło:
 • www.cke.gov.pl


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: