Moduł Rozliczanie godzin – nowość w Synergii

Dyrektorze, nauczycielu, mamy dobrą wiadomość! Koniec z wędrującymi karteczkami, ręcznym liczeniem i wielką niewiadomą. Od teraz za pomocą kilku kliknięć, w sposób automatyczny, możliwe jest rozliczanie godzin dodatkowych osób zatrudnionych w szkole. Poznaj nowy moduł Synergii* – Rozliczanie godzin i pozwól się wyręczyć w czasochłonnych obowiązkach.

Komplet informacji w jednym miejscu

Nowy moduł Synergii umożliwia podsumowanie i weryfikację liczby godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych pracowników placówki. W automatyczny sposób pobiera dane z Synergii z różnych jej modułów, np. Oddziałów przedszkolnych, Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia (ZŚK) czy Nauczania Indywidualnego (NI) i pozwala generować raporty przydatne m.in. przy obliczaniu wynagrodzenia.

Dyrektor i administrator w module Rozliczanie godzin mają możliwość zapisywania informacji na temat pensum pracowników oraz planowanej liczby godzin ponadwymiarowych i zastępstw przyznawanych danej osobie.

Z kolei nauczyciel może zweryfikować liczbę realizacji wprowadzonych w Synergii oraz dodać brakujące wpisy, które nie są dokumentowane w systemie (np. gdy ich dokumentacja prowadzona jest w wersji papierowej).

Raporty przydatne w codziennej pracy

Dyrektor używając modułu, może szybko i sprawie generować raporty z sumaryczną liczbą godzin za wybrane dowolne okresy. Podsumowanie dla konkretnego pracownika czy wszystkich nauczycieli w szkole? Obie możliwości są dostępne! Dzięki temu użytkownik w każdej chwili, gdy potrzebuje danych ilościowych, otrzymuje raporty gotowe do przedstawienia i dalszej analizy. Może wykonać również zestawienia zbiorcze godzin ponadwymiarowych, godzin za zastępstwa, liczby realizacji, a także z podziałem na typy – w zależności od potrzeb. Dzięki możliwości szczegółowego określenia parametrów rozliczania pracowników ma pewność, że podsumowanie zawiera wszystkie założone warunki pracy danej osoby, np. takie jak dni wolne, nieobecności krótkotrwałe, długotrwałe itp.

Korzystając z modułu Rozliczanie godzin, dyrektor otrzymuje dane, które może wykorzystać przy planowaniu budżetu placówki, obliczaniu wynagrodzenia, przewidywaniu pensji nowych pracowników, raportowaniu do JST itp.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_1.jpg

Bieżący dostęp do danych pracownika

Z kolei nauczyciel może zweryfikować liczbę realizacji wprowadzonych w Synergii oraz dodać brakujące wpisy, które nie są dokumentowane w systemie (np. gdy ich dokumentacja prowadzona jest w wersji papierowej). Pracownik szkoły korzystając z modułu, ma stały wgląd w swoje rozliczenia. Jeśli potrzebuje podsumowania liczby przepracowanych godzin w określonym przez siebie okresie – otrzymuje je po kilku kliknięciach.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_2.jpg

Rozpoczęcie pracy z modułem – Dyrektor

Chcesz zacząć korzystać z modułu Rozliczanie godzin? Wejdź do Synergii i wybierz z górnego paska menu pozycję Moduły → Rozliczanie godzin i następnie:

  1. Ustaw zakres dat dla generowanych raportów oraz pobierz z Synergii listy pracowników szkoły.
  2. Dokonaj wstępnej konfiguracji modułu.
  3. Uzupełnij dane pracowników.
  4. Pobierz listy realizacji wprowadzonych w Synergii.
  5. Wygeneruj odpowiedni raport.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_3.jpg

UWAGA! Zakres informacji dostępnych w module zależy od rodzaju posiadanego konta. Dyrektorzy i administratorzy szkolni mają dostęp do informacji o wszystkich pracownikach szkoły. Nauczyciele, pedagodzy, inni specjaliści, bibliotekarze mają dostęp wyłącznie do własnych danych tj. dodanych przez siebie realizacji.

Rozpoczęcie pracy z modułem – Pracownik

Aby mieć dostęp do danych na temat swoich przepracowanych godzin, wejdź do Synergii i wybierz z górnego paska menu pozycję Moduły → Rozliczanie godzin. Jeżeli widzisz tam informację o braku dostępu, najprawdopodobniej funkcja nie została jeszcze skonfigurowana przez Twoją placówkę. W tej sytuacji skontaktuj się ze szkolnym administratorem systemu.

W kolejnych krokach:

  1. Zweryfikuj odnotowane przez siebie realizacje.
  2. Uzupełnij ewentualnie brakujące realizacje za pomocą opcji “Dodaj realizację”.

a_rozliczanie_godzin_LS_graf_4.jpg

UWAGA! Realizacje dodane w tym module nie są przenoszone do innych części Synergii. Aby uzupełnić braki w dokumentacji w poszczególnych modułach systemu, należy uzupełnić informacje bezpośrednio w tych modułach.

Po przejściu do modułu lub w zakładce Pomoc systemu Synergia można znaleźć więcej informacji na temat pierwszych kroków w pracy z nowym modułem.

Szkolenia – wsparcie w codziennej pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii. Wybierz dogodną formę szkolenia: w Twojej placówce oświatowej lub on-line z wykorzystaniem profesjonalnej platformy wideokonferencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu! szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4.

* Moduł dostępny w wariancie Altum systemu Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.