Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli – zmiany w przepisach

30 czerwca br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą w szczególności dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozwiązania dotyczącego powiadamiania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli MEN proponuje:

 • wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia;
 • określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.
Projekt zawiera również zmiany w innych ustawach:

 • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910),
 • ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).
Celem tej nowelizacji jest także:

 • uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów dotyczących zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzania badań, analiz i testów diagnostycznych;
 • umożliwienie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowania listy jawnych zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
 • wprowadzenie rozwiązań pozwalających na wykorzystywanie środków wyodrębnianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżetach organów prowadzących szkoły, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w sposób uwzględniający specyfikę doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych, zatrudnionych w szkołach artystycznych (uzupełnienie katalogu rodzajów kosztów określonych przepisami art. 70a ust. 3a ww. ustawy),
 • umożliwienie ministrowi edukacji prowadzenia działań stymulujących rozwój działalności innowacyjnej w szkołach. Źródła:
 • www.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.