Planowanie pracy szkoły – dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Jak planować dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych? Ile dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych może dyrektor szkoły zaplanować? Na które dni zwrócić szczególną uwagę, planując dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022? Nasz ekspert odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania w tym obszarze.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie:
 • art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm. ).
Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze:
 1. dla szkół podstawowych – do 8 dni;
 2. dla liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;
 3. dla branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego – do 6 dni;
 4. dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
 1. w dni, w których w szkole odbywa się:
  • egzamin ósmoklasisty,
  • egzamin maturalny,
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
 2. w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
W ww. dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Dyrektor szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeśli nie została w szkole powołana, to rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor może ustalić w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a przypadku szkoły, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pomocne będzie zestawienie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być związane z występowaniem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy:
 1. 14 października 2021 r. – DEN – na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych, wypada w czwartek. Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole może dotyczyć: 15 października 2021 r. (piątek).
 2. 11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w czwartek. Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole może dotyczyć: 15 listopada 2021 r. (piątek).
 3. 6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w czwartek. Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole może dotyczyć: 7 stycznia 2022 r. (piątek).
 4. 3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada we wtorek. Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole może dotyczyć: 2 stycznia 2022 r. (poniedziałek).
 5. 16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w czwartek. Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole może dotyczyć: 17 czerwca 2022 r. (piątek).
Inne dni w roku szkolnym 2021/2022, na które dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę, bo mogą stanowić podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 1. 21 marca – pierwszy dzień wiosny (w roku szkolnym 2021/22 przypada w poniedziałek),
 2. 1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2021/2022 przypada w środę),
 3. święta wyznania prawosławnego: Boże Narodzenie (zgodnie z kalendarzem juliańskim wypada 13 dni po świętach katolickich, a więc 7-8 stycznia; Wielkanoc nie zawsze wypada w obrządku wschodnim w tym samym czasie, co w Kościele Rzymsko-Katolickim, drugi dzień tych świąt bywa dniem nauki w szkole).
Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.