Pomoce edukacyjne za elektrośmieci

Artykuł sponsorowany
„Moje miasto bez elektrośmieci” to największy w Polsce program łączący zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z edukacją ekologiczną realizowany przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

W zasięgu działań edukacyjnych programu znalazł się już co czwarty Polak, a bezpośrednio w programie uczestniczyło prawie 5,5 tysiąca placówek oświatowych oraz instytucji i organizacji takich jak np.: biblioteki, świetlice, domy kultury, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, sołectwa, fundacje i stowarzyszenia.

Uczestnicy nie tylko mają zapewniony dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych oraz materiałów do promocji zbiórek, ale przede wszystkim mogą korzystać z autorskiego Funduszu Oświatowego, który zasilany jest całkowicie ze zbiórek elektrośmieci.

Dotychczas w ramach programu zebrane zostało ponad 6,5 mln kg elektrośmieci, dzięki czemu ElektroEko przekazało uczestnikom projektu nagrody o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.

a_adliner_LS_graf2.png

Na najważniejsze pytania o Fundusz Oświatowy odpowiada nam Anna Podsiadło, koordynator programu "Moje miasto bez elektrośmieci".

- Czym jest Fundusz Oświatowy?

- Fundusz Oświatowy jest kluczowym elementem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” dającym jego uczestnikom możliwość uzyskania dodatkowego finansowania swoich statutowych celów. Każda zebrana 1 tona zużytego sprzętu to 600 zł na dowolnie wybrane nagrody i wyposażenie. Obecnie to najlepsza oferta na rynku!

- Na czym polega Fundusz Oświatowy w praktyce?

- Jeśli np. placówce oświatowej marzy się nowy laptop lub tablica multimedialna, ale nie może sobie pozwolić na zakup tak drogiego sprzętu ze środków własnych, może organizować zbiórki elektrośmieci od rodziców i okolicznych mieszkańców. My ten zebrany sprzęt odbierzemy bezpłatnie, zaś placówka otrzyma punkty Funduszu Oświatowego (1 punkt za każdy zebrany kilogram elektrośmieci), które wymieni na wymarzone wyposażenie.

- Kim są uczestnicy programu?

- Grono naszych uczestników jest bardzo szerokie. Najliczniejszą grupę w dalszym ciągu stanowią placówki oświatowe, bo to z myślą o nich powstał nasz program. Cześć szkół podstawowych aktywnie realizuje założenia programu już od ponad dekady. Korzystając z naszego Funduszu Oświatowego, wyposażyły swoje placówki w tablice multimedialne, projektory i inne niezbędne wyposażenie o znacznej wartości.

Obecnie do projektu bardzo chętnie dołączają biblioteki, świetlice, domy kultury, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa, DPS-y, fundacje, stowarzyszenia, organizacje różnego typu, ale także spółdzielnie mieszkaniowe, bursy, teatry, mamy nawet zgłoszony zamek. Ta lista jest bardzo długa.

a_adliner_LS_graf3a.jpg

- Czy firmy mogą być uczestnikami programu?

- Tak, chociaż firmy najczęściej przekazują swój sprzęt inwentarzowy na rzecz wybranych uczestników, np. bibliotek, domów kultury, fundacji czy placówek oświatowych. Żeby wspierać uczestników wystarczy, że firma zgłosi odbiór zużytego sprzętu za pośrednictwem strony www.elektroniczne-odpady.pl i w formularzu zgłoszenia odbioru wpisze NIP uczestnika, któremu chce przekazać punkty za odebrane elektrośmieci (1 kg ZSEE = 1 punkt).

To wszystko! Pomaganie z programem „Moje miasto bez elektrośmieci” jest proste i daje dużo satysfakcji. Sprzęt trafi do specjalistycznych zakładów przetwarzania, firma w zgodzie z prawem pozbędzie się e-odpadów, a uczestnik programu otrzyma punkty na realizację swoich statutowych celów (np. biblioteka otrzyma dodatkowe wyposażenie, klub sportowy – wymieni sprzęt sportowy na nowy, a fundacja kupi nową drukarkę).

- Co wyróżnia program „Moje miasto bez elektrośmieci”?

- Takich elementów jest wiele, ale warto wskazać na najważniejsze:

  • Jesteśmy liderem edukacji ekologicznej.
  • Posiadamy najlepszą ofertę na rynku – aż 600 zł za tonę elektrośmieci na dowolnie wybrane wyposażenie, do tego najniższa minimalna masa zbiórki – 250 kg dla całej Polski i tylko 50 kg dla Warszawy.
  • Autorski Fundusz Oświatowy to realne wsparcie finansowe dla naszych uczestników. Tylko w ubiegłym roku uczestnicy odebrali nagrody o łącznej wartości przekraczającej 650 tys. złotych.
  • Przekazujemy bezpłatne materiały do promocji zbiórek (banery na ogrodzenia, plakaty, ale także kartonowe opakowania na drobne elektrośmieci, kartonowe opakowania na zużyte baterie), dzięki czemu wypromowanie zbiórek jest łatwiejsze, a efekty zbierania – większe.
- Dlaczego warto dołączyć do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”?

- Powody, dla których uczestnicy dołączają do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, są bardzo  różne: to troska o środowisko naturalne, szukanie sposobu na zdobycie dodatkowego finasowania, chęć pozyskania nowego wyposażenia z Funduszu Oświatowego, możliwość zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego sposobu na pozbywanie się zużytych sprzętów, gdy do gminnego PSZOK-u jest zbyt daleko… To także możliwość pozbycia się bezpłatnie własnych, inwentarzowych sprzętów w sposób zgodny z prawem przy jednoczesnej możliwości wsparcia innych uczestników.

Każdy z tych powodów jest dobry. Tylko w minionym roku, w ramach programu zebraliśmy wspólnie ponad 1 000 000 kg elektrośmieci, które nie trafiły na wysypiska śmieci czy do spalarni, a zostały prawidłowo przetworzone, surowce odzyskane i mogły posłużyć do produkcji nowych przedmiotów czy urządzeń. Wszystkie te powody sprowadzają się do dbania o środowisko, tworzą dobry klimat. To korzyść dla nas wszystkich!

- Jak dołączyć do programu?

- Wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl i rozpocząć akcje zbierania. Zachęcamy wszystkich do włączania się do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”


a_adliner_LS_graf1b.jpgInteresuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: