Projekt Wspieramy zdalne nauczanie - szkolenia dla szkół

Nauczanie zdalne, jako główna metoda przekazywania uczniom wiedzy, jest nowością w polskiej edukacji i nigdy nie było wykorzystywane w szkołach na taką skalę. Stawia to przed nauczycielami i dyrekcją placówek nowe wyzwania i wymaga rozwijania ich kompetencji technologicznych, niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego w sposób skuteczny, przystępny i przyjazny dla uczniów. Odpowiadając na te potrzeby, zdecydowaliśmy się zorganizować blisko 1000 szkoleń on-line z zakresu nauczania zdalnego w pełni finansowanych przez organizatora projektu Wspieramy zdalne nauczanie.

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf1n.jpg

Rekrutacja do projektu Wspieramy zdalne nauczanie jest zakończona - limit szkoleń został osiągnięty. Formularz rejestracyjny został wyłączony.

Spis treści


O projekcie Wspieramy zdalne nauczanie

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf2n.jpg


Cel i opis projektu

Naszym celem jest udzielenie wsparcia we wdrażaniu oraz codziennym wykorzystywaniu nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi umożliwiających organizację zdalnego nauczania, w tym lekcji on-line rozumianych jako połączenie nauczyciela z uczniami przez wideospotkanie.

W ramach projektu Wspieramy zdalne nauczanie zdecydowaliśmy się zorganizować blisko 1000 szkoleń on-line dla dyrektorów i nauczycieli. Projekt trwa do 30 września 2020 r. lub do osiągnięcia limitu szkoleń (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkolenia będą w pełni sfinansowane i zrealizowane przez organizatora projektu. Chcemy udzielić szkołom wsparcia dotyczącego wdrażania i korzystania z narzędzi informatycznych, które umożliwiają i ułatwiają zdalne nauczanie oraz pomocy doradczej dotyczącej metod prowadzenia zajęć na odległość, sposobu ich organizacji w skali całej szkoły oraz zasad zachowania higieny takiego nauczania.

Wierzymy, że nasza wiedza i doświadczenie przekazane w profesjonalny sposób pomogą zapoczątkować lub udoskonalić proces organizacji nauczania zdalnego.

Nasze działania mają na celu zapewnienie nauczycielom dostępu do wiedzy, która do tej pory nie była w pierwszej kolejności przekazywana na dedykowanych im szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i edukatorów Librus. Efektywne nauczanie zdalne przełoży się na brak zaległości w nauce i realizacji podstawy programowej oraz uznanie dla placówki wśród rodziców i innych placówek za jakość i formę nauczania. Nauczanie zdalne, a w szczególności lekcje prowadzone w formie wideospotkań, powinno ułatwić uczniom kontakt z rówieśnikami, który jest tak ważny dla ich prawidłowego rozwoju. Zapewni również przyjazną i przystępną komunikację pomiędzy nauczycielem i uczniem. Rodziców pośrednio odciąży to od pomagania dzieciom w nadrobieniu materiału, którego nie są w stanie same przyswoić, m.in. przez niedostosowanie formy przekazywania im wiedzy.

Diagnoza potrzeb

Nauczanie zdalne funkcjonuje w polskich szkołach od niedawna i nigdy nie było wykorzystywane w nich na taką skalę. W związku z tym nauczycielom brakuje dostępu do odpowiednich szkoleń, dzięki którym mogliby nabyć lub doskonalić swoje umiejętności i pokonać istniejące bariery technologiczne.

Analiza obecnej sytuacji w szkołach - na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród rodziców, pogłębionych wywiadów ze szkołami - pokazała, że jedną z najbardziej pożądanych form pomocy w podnoszeniu jakości nauczania zdalnego, w tym prowadzenie lekcji on-line (wideospotkania), jest udzielenie wsparcia we wdrażaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi, które taką formę edukacji umożliwiają. 

Ilu nauczycieli prowadzi lekcje on-line rozumiane jako połączenie z uczniami przez wideospotkanie?

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf4n.jpgCzego podczas nauki zdalnej najbardziej brakuje dzieciom?


wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf5n.jpgDane na podstawie raportu Nauczanie zdalne w naszych domach. Pełna wersja raportu dostępna tutaj.Wróć na górę

Jak wspieramy szkoły

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf7n.jpg


Przeprowadzimy do 1000 szkoleń on-line dla nauczycieli i dyrektorów w pełni finansowanych przez organizatora projektu - firmę InterRisk.

Udzielimy wsparcia technicznego w formie telefonicznej i mailowej (do 30.09 br.). 

Zapewnimy doradztwo edukatorów i praktyków dotyczące metod prowadzenia zajęć na odległość, sposobu ich organizacji w skali całej szkoły oraz zasad zachowania higieny takiego nauczania (do 30.09 br.).

Dostarczymy profesjonalne materiały, instrukcje i poradniki wspierające placówki oświatowe w uruchomieniu i codziennym wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i platform, które umożliwią realizację misji projektu.Wróć na górę

Instrukcja zgłoszenia szkoły do projektu

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf8n.jpg


 1. Zgłoś swoją szkołę za pomocą formularza zapisu.

 2. Pracownik firmy Librus skontaktuje się, aby ustalić dogodny termin szkolenia, które odbędzie się w bezpiecznej, zdalnej formie.

 3. Zarejestruj się na platformie szkoleniowej on-line - instrukcję rejestracji dla nauczycieli otrzymasz w wiadomości od Librus.

 4. Zapisz datę i godzinę szkolenia i w odpowiednim terminie, wspólnie z nauczycielami z Twojej szkoły, rozpocznij szkolenie on-line z edukatorem Librus.


Wróć na górę

Zakres szkoleń

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf9n.jpg


 • Wykorzystanie najważniejszych funkcji i modułów systemu Synergia w zdalnym nauczaniu, m.in.: wykorzystanie nowego modułu Planera lekcji, udostępnianie materiałów multimedialnych, moduł Zadania domowe, organizacja wideolekcji, prawidłowe odnotowanie i monitorowanie pracy zdalnej.
 • Zastosowanie zewnętrznych platform wspierających zdalną pracę z uczniami, w tym prowadzenie wideolekcji.
 • Posługiwanie się platformami wideo w pracy zdalnej z uczniami.
 • Przekazanie dobrych praktyk w organizacji zdalnego nauczania w szkole.


Wróć na górę

Zasady udziału w projekcie

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf10n.jpg


 • Projekt trwa do 30 września 2020 r. lub osiągnięcia limitu szkoleń.
 • W szkoleniu mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
 • Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły działający z upoważnienia dyrektora.
 • Potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu jest wiadomość od organizatora (Librus).
 • Szkoła może skorzystać wyłącznie jeden raz z bezpłatnego szkolenia w ramach projektu.
 • Limit uczestników dla jednej szkoły to 45 osób.


Wróć na górę

Baza wiedzy

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf11n.jpg


Materiały szkoleniowe

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf13n.jpg

Pobierz 

Materiały szkoleniowe – nauczanie zdalne w praktyce – okiem dyrektora szkoły
(PDF, 316 KB)

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf15n.jpg

Pobierz 

Materiały szkoleniowe – organizacja pracy szkoły, prawo oświatowe
(PDF, 485 KB)

wspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf14n.jpg

Pobierz

Materiały szkoleniowe – moduły i funkcje systemu LIBRUS Synergia – inne narzędzia wspomagające nauczanie zdalne
(PDF, 2 MB)Materiały partnerów technologicznych

Google G Suite

 • Jak zarejestrować szkołę na G Suite - Odtwórz (link do filmu)
 • Pierwsze kroki z G Suite - Pobierz (PDF, 309 KB)
 • Pierwsza lekcja on-line - Odtwórz (link do filmu)

Cisco Webex

 • Aktywacja Cisco Webex w szkole - Pobierz (PDF, 1 MB)
 • Pierwsze kroki z Cisco Webex - Pobierz (PDF, 7 MB)
 • Jak zorganizować lekcję z Cisco Webex? - Odtwórz (link do filmu)
 • Jak przeprowadzić lekcję z Cisco Webex? - Odtwórz (link do filmu)


Wróć na górę

Kontakt


mail: WspieramyZdalneNauczanie@librus.pl

adres WWW: WspieramyZdalneNauczanie.plwspieramy_zdalne_nauczanie_lp_graf12n.jpgWróć na górę strony