Publikacja planu lekcji i cykliczność zajęć [PORADNIK]

W jaki sposób przygotować plan lekcji w systemie LIBRUS Synergia? Jak udostępnić go rodzicom, opiekunom i uczniom? Przeczytaj nasz poradnik, a dowiesz się, jak prawidłowo wprowadzić zajęcia bezpośrednio w  systemie Synergia oraz zaimportować je z systemu e-Plan lekcji (on-line) lub programu Plan lekcji Librus (desktop).

e-Plan lekcji (on-line)

Jeżeli Twoja szkoła posiada dostęp do rozwiązania e-Plan lekcji, to po skorzystaniu z opcji Import planu lekcji kreator umożliwi wybranie źródła danych o nazwie Plan lekcji w wersji online. Dzięki temu będzie możliwe zaimportowanie do Synergii planu, który został wcześniej opublikowany za pomocą systemu e-Plan lekcji.

Przebieg integracji pomiędzy rozwiązaniem LIBRUS Synergia a systemem e-Plan lekcji został opisany w Pomocy, w dziale Konfiguracja – e-Plan lekcji. Po utworzeniu wspomnianej integracji, możliwe będzie zaimportowanie planu lekcji, przygotowanego wcześniej  w aplikacji e-Plan lekcji, do Synergii.

Plan lekcji Librus (desktop)

Jeśli pracujesz ze starszą wersją programu aSc Plan lekcji Librus (w wersji desktopowej), zarejestruj go najpierw specjalnym kodem umożliwiającym eksport – więcej na ten temat tutaj. Następnie wyeksportuj ułożony plan, korzystając z opcji aSc Timetables 2012 XML, dostępnej po przejściu do widoku Plik Eksport.


a_plan_LS_graf_1.jpg

Tak przygotowany plik należy zaimportować w rozwiązaniu LIBRUS Synergia, z poziomu konta szkolnego administratora systemu, za pomocą kreatora dostępnego w widoku Narzędzia Importy Import planu lekcji.

Wprowadzony plan jest początkowo widoczny jedynie dla pracowników szkoły. Nie jest domyślnie dostępny dla rodziców, opiekunów i uczniów. Aby Ci ostatni widzieli go na swoich kontach w systemie Synergia, należy go opublikować dla każdej z klas.

Publikacja planu

Publikacji dokonuje się w widoku Organizacja szkoły Plan lekcji (czynność tę może wykonać administrator lub wychowawca klasy).

a_plan_LS_graf_2.jpg

Po wybraniu planu konkretnej klasy w tabeli pojawi się wiersz o nazwie Publikuj plan rodzicom/uczniom. Domyślnie jest on ustawiony na NIE. Aby plan był widoczny dla rodziców, opiekunów i uczniów, należy skorzystać z przycisku Publikuj i zatwierdzić wybór.

a_publikacja_planu_LS_graf_3.png

a_plan_LS_graf_4.jpg

Po dokonaniu publikacji zapis w rubryce zmieni się na TAK, co oznacza, że użytkownicy widzą już utworzony plan. Publikację planu można w każdym momencie cofnąć, korzystając z przycisku Ukryj, znajdującego się w tym samym wierszu tabeli.

a_publikacja_planu_LS_graf_5.png

Zajęcia cykliczne

Jeśli plan lekcji wprowadzany jest ręcznie, a dane zajęcia w planie odbywają się cyklicznie – np. co drugi tydzień – lub na zmianę z innymi zajęciami, to informację taką należy wprowadzić, dodając zajęcia w widoku Organizacja szkoły Plan lekcji i wyświetlając plan wybranej klasy w widoku przekrojowym.

a_publikacja_planu_LS_graf_6.png

Następnie po kliknięciu Dodaj w wybranym dniu tygodnia i na wybranej godzinie system umożliwi określenie cykliczności zajęć dla nowo tworzonego wpisu.

a_plan_LS_graf_7.jpg

Jeśli w ramach wpisu ma zostać skonfigurowany tylko jeden przedmiot, należy wprowadzić go w jednej z kolumn (w zależności od tego, w którym tygodniu od początku zajęć będzie się rozpoczynał), a resztę kolumn pozostawić pustą.

Jeśli przedmiotów jest więcej, najlepiej wprowadzić je w kolejności występowania w planie w pierwszych tygodniach.

Następnie można albo ręcznie oznaczyć tygodnie, w których poszczególne przedmioty powinny występować, albo też skorzystać z przycisku Zaproponuj lekcje w tygodniach. Program oznaczy wtedy tygodnie na przemian, zaczynając od kolumny Lekcji 1.

a_plan_LS_graf_8.png

W widoku przekrojowym planu lekcji klasy przy tak wprowadzonych zajęciach pojawi się czarno-biała ikona, która po najechaniu myszką wyświetli komunikat: Lekcje odbywające się cyklicznie. Obok niej w osobnych nawiasach wypisane będą obie lekcje.

a_plan_LS_graf_9.jpg

Lekcje cykliczne dodane w ten sposób mają taki sam okres obowiązywania.

Szkolenia - wsparcie w codziennej pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia naszych certyfikowanych trenerów Synergii, którzy przedstawią Ci praktyczne rozwiązania związane z wykorzystaniem modułów systemu Synergia w pracy szkoły.

Wybierz dogodną formę szkolenia: w Twojej placówce oświatowej lub on-line z wykorzystaniem profesjonalnej platformy wideokonferencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

szkolenia@librus.pl

tel. 32 350 85 85, wew. 4


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: