Rozkłady materiału w Oddziałach przedszkolnych [PORADNIK]

W ramach modułu Oddziały przedszkolne w rozwiązaniu LIBRUS Synergia została dodana integracja z rozkładami materiału nauczania. Dzięki niej, podczas prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach przedszkolnych, będzie można skorzystać z tematów znajdujących się w rozkładzie oraz przypisanych do nich umiejętności i materiałów dydaktycznych. Przeczytaj poradnik i poznaj szczegóły.

Uprawnienia

Możliwość zaimportowania rozkładów materiału nauczania w module Oddziały przedszkolne posiadają administratorzy szkolni, dyrektorzy, wychowawcy grup przedszkolnych, a także nauczyciele, dla których zostały nadane odpowiednie uprawnienia dodatkowe. Pozwoli to na swobodne korzystanie z rozkładów przez nauczycieli, a także zachowanie kontroli nad wykorzystywanymi rozkładami przez dyrekcję i administratorów.

a_oddzialy_LS_graf1.jpg

Import rozkładów

W module Oddziały przedszkolne w widoku Konfiguracja – Rozkłady materiału nauczania dostępna jest opcja Dodaj rozkłady, która umożliwia wyświetlenie wszystkich rozkładów przeznaczonych dla przedszkoli w bibliotece rozkładów materiału nauczania.

W celu zawężenia wyników wyszukiwania do konkretnych pozycji, należy skorzystać z pola wyszukiwarki o nazwie Wyszukaj rozkład, która umożliwia znalezienie go po słowach kluczowych, np. po nazwie (lub części nazwy). Lista jest dynamicznie odświeżana, dzięki czemu na bieżąco dostępny jest podgląd listy rozkładów spełniających wprowadzone kryteria wyszukiwania, co ułatwia i przyspiesza znalezienie odpowiedniego rozkładu.

a_oddzialy_LS_graf2.jpg

Warto pamiętać, że wyszukiwanie nie jest ograniczone tylko do nazwy rozkładu. Możliwe jest wprowadzenie np. samej nazwy wydawnictwa, co pozwoli zawęzić wyniki wyszukiwania do wszystkich rozkładów opublikowanych przez wybranego wydawcę, a co za tym idzie nawet bez znajomości konkretnej nazwy rozkładu możliwe będzie wyszukanie go w bibliotece.

Po wyszukaniu odpowiedniego rozkładu możesz skorzystać z dwóch następujących opcji:
  • Podgląd – wyświetla dane dotyczące wybranego rozkładu materiału nauczania oraz znajdującą się w nim listę tematów wraz z przypisanymi do rozkładu umiejętnościami, a także materiałami dydaktycznymi
  • Importuj – pozwala na zaimportowanie wybranego rozkładu materiału nauczania w celu wykorzystania go na danych zajęciach dokumentowanych za pomocą  modułu Oddziały przedszkolne

Przydzielanie rozkładów

W głównym widoku Konfiguracja – Rozkłady materiału nauczania znajdziesz listę zaimportowanych rozkładów. W celu przypisania poszczególnych rozkładów do odpowiednich grup przedszkolnych należy skorzystać z opcji Przydziel do grupy znajdującej się przy każdym rozkładzie oraz wybrać z listy odpowiednią grupę/grupy przedszkolne.

a_oddzialy_LS_graf3.jpg

W każdej chwili możesz przejść do widoku podglądu poszczególnych rozkładów, aby uzyskać informację, m.in. o treściach tematów, przypisanych umiejętnościach, a także dostępnych materiałach dydaktycznych w ramach rozkładu. Dzięki zapoznaniu się ze szczegółami rozkładu można upewnić się w jakich grupach przedszkolnych dany rozkład powinien być wykorzystywany.

Jeden rozkład może być przypisany do kilku grup przedszkolnych, jak również jedna grupa przedszkolna może mieć przypisanych kilka rozkładów. Umożliwia to odpowiednie dopasowanie rozkładów do sytuacji w poszczególnych placówkach, np. gdy kilku nauczycieli prowadzi zajęcia dla jednej grupy przedszkolnej.

Wystarczy, że tylko jedna osoba przypisze rozkład, aby wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z poszczególnymi grupami posiadali dostęp do udogodnień związanych z korzystaniem z rozkładów materiału nauczania podczas realizowania zajęć przedszkolnych.

Korzystanie z rozkładów na zajęciach

Po wykonaniu wyżej opisanych kroków nauczyciel będzie mógł korzystać z przypisanych rozkładów podczas prowadzenia zajęć dla poszczególnych grup przedszkolnych.

a_oddzialy_LS_graf4.jpg

Po rozpoczęciu realizacji zajęć, każdy z nauczycieli prowadzących będzie mógł wybrać odpowiedni rozkład materiału oraz temat, z którego chce aktualnie skorzystać. System po wybraniu odpowiedniego rozkładu podpowie kolejny temat z listy, który nie został jeszcze zrealizowany. System będzie podpowiadał jeden temat z rozkładu dziennie – oznacza to, że w przypadku potrzeby odnotowania kilku realizacji tego samego dnia, za każdym razem zostanie zaproponowany ten sam temat z rozkładu. Powyższa funkcja umożliwia automatyczne uzupełnienie właściwego tematu zajęć i szczegółów realizacji, jak również przypisanie do tematu odpowiednich umiejętności i efektów. Kiedy temat zostanie już zrealizowany, system wyróżni go na zielono, co umożliwi nauczycielowi szybki podgląd zajęć, które przynajmniej raz zostały już zrealizowane.

Gdy do grupy został przypisany tylko jeden rozkład materiału nauczania, system automatycznie wybierze go z listy po rozpoczęciu zajęć, jak i również podpowie następny, jeszcze niezrealizowany temat z rozkładu. W celu zatwierdzenia realizacji należy skorzystać z opcji Zapisz.

Automatyczne wstawienie przez system tematu z rozkładu spowoduje także uzupełnienie pola dotyczącego szczegółów realizacji, dzięki czemu realizacja będzie mogła zostać dodana za pomocą jednego kliknięcia.

Nauczyciel, niezależnie od danych zawartych w rozkładzie, ma możliwość dowolnej modyfikacji treści tematu, szczegółów zajęć, jak również punktów umiejętności i efektów, dostosowując je do własnych potrzeb oraz treści realizowanych podczas aktualnie odbywających się zajęć.

a_oddzialy_LS_graf5.jpgInteresuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: