Uczeń i rodzic – co widzą na swoich kontach [PORADNIK]

Administrator szkolny może ustawić na kontach uczniów i rodziców widoczność informacji: wykres średniej ocen ucznia, kategorie ocen, wykresy nieobecności. Może również umożliwić rodzicom wysyłanie wiadomości rady rodziców i/lub rady szkoły.  Decyzję o odpowiedniej konfiguracji uprawnień podejmuje dyrekcja, natomiast uprawnienia do zmiany ustawień posiada szkolny administrator. 

Konfiguracja uprawnień

Aby dokonać konfiguracji, należy przejść do widoku Ustawienia > Konfiguracja > Inne opcje > Parametry konfiguracyjne. Opisywane parametry ustawia się w kolejnych wierszach, poczynając od wiersza czwartego (wykresy średniej, wykres nieobecności, realizacje, uwagi). 

a_konto_ucznia_LS_graf_1.jpg

Parametry te można modyfikować w każdym momencie, a zmiana będzie widoczna natychmiast.

Wysyłanie wiadomości

Rozwiązanie LIBRUS Synergia umożliwia przesyłanie wiadomości do innych rodziców: 
  • należących do klasowej rady rodziców (do rodziców uczniów w klasie),
  • szkolnej rady rodziców (do rodziców uczniów w szkole).
Wysyłanie wiadomości do tych grup jest możliwe po dodaniu rodziców do szkolnej rady rodziców. W tym celu należy skorzystać z widoku Organizacja szkoły > Rada rodziców i kliknąć Dodaj. Możliwość dodania rodziców mają: dyrektor, administrator oraz wychowawcy (dla rodziców ze swojej klasy).

a_konto_ucznia_LS_graf_3.jpg

Rodziców do klasowej rady rodziców dodać może administrator lub wychowawca poszczególnych klas w widoku Dziennik>Widok dziennika>Rada klasowa rodziców. Po wybraniu danej klasy należy kliknąć Dodaj. Nauczyciel, który nie jest wychowawcą może wyświetlić tylko skład rady klasowej.

a_konto_ucznia_LS_graf_2.jpg

Po dodaniu rodziców do klasowej i szkolnej rady – rodzice, nauczyciele i wychowawcy mają możliwość wysłania wiadomości do tych grup.

SZKOLENIA (także ON-LINE!)

Potrzebujesz więcej informacji?

Skorzystaj z doświadczenia edukatorów Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus oraz naszych certyfikowanych trenerów Synergii.

  • wykorzystanie modułów systemu Synergia w pracy szkoły
  • zastosowanie TIK w szkole
  • najnowsze zmiany w prawie oświatowym
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli
Forma szkolenia: szkolenie w placówce oświatowej lub szkolenie on-line (profesjonalna platforma wideokonferencyjna)

Kontakt: szkolenia@librus.pl, tel.: 32 350 85 85, wew. 4


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: