Uczeń niepełnosprawny – przedłużenie okresu nauki

Jak długo może być prowadzone kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej? O ile lat można przedłużyć okres nauki uczniowi niepełnosprawnemu na danym etapie edukacyjnym? Jakie warunki muszą być spełnione w szkole, aby można było przedłużyć okres nauki uczniowi niepełnosprawnemu? Jakie wzory pism można zastosować w szkole przy prowadzeniu procedury przedłużenia okresu nauki dla niepełnosprawnego ucznia?

Na podstawie:
 • §5 ust. 1-4 rozp. MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r.; poz. 639 ze zm.),
 • §4, §6 ust. 3-4 i ust. 6  rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r.; poz. 1309).
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

 1. 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,

 2. 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.
Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

 1. w szkole podstawowej:
  • o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
  • o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

 2. w szkole ponadpodstawowej o jeden rok.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

 1. opinii zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia. Z opinii tej wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego

  oraz

 2. zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje się:

 1. w przypadku szkoły podstawowej:
  • na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
  • na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

 2. w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.
Uwaga na prawidłowy wpis na arkuszu ocen ucznia, któremu przedłużono okres nauki (str. 1 – „Informacja o wydłużeniu etapu edukacyjnego”).

Propozycja wzorów pism do zastosowania w szkole:

 1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność – pobierz TUTAJ.

 2. Opinia zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, w sprawie przedłużenia okresu nauki  uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  – pobierz TUTAJ.

 3. Zgoda rodziców ucznia na przedłużenie okresu nauki ich dziecku na danym etapie edukacyjnym – pobierz TUTAJ.
Uwaga! Wzór opinii zespołu nauczycieli specjalistów oraz wzór zgody rodziców ucznia na przedłużenie okresu nauki może być dowolny i szkoła nie ma obowiązku posiadać takich gotowych wzorów dokumentów.

Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.