Uczysz języków? Robisz projekty językowe? Zdobądź Certyfikat!

Artykuł sponsorowany
Zdobądź Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych European Language Label poświadczony przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego Ministra Edukacji i Nauki. Certyfikat ten poświadcza, że nagrodzony projekt jest realizowany na najwyższym poziomie.

Laureaci ELL to nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, nauczyciele akademiccy, edukatorzy, bibliotekarze, muzealnicy, lektorzy. W konkursie mogą brać udział zarówno szkoły, przedszkola, uniwersytety, szkoły wyższe, jak również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe, publiczne, jak i niepubliczne.

Certyfikaty dla laureatów ELL 2022 zostały wręczone we wrześniu podczas Gali V Kongresu Edukacji, Europejskiego Dnia Języków w Auditorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim. Jury przyznało 5 Znaków Jakości ELL i pisemne gratulacje dla nauczycieli i edukatorów za dobre praktyki i osiągnięcia w nauczaniu języków. Galę i Kongres zorganizowała Narodowa Agencja Programu Eramsus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a prowadzili Gabriela Jelonek i Tomasz Kammel.

a_frse_ell_LS_graf1.jpg

Laureaci konkursu ELL 2022 fot. FRSE
Od lewej: Tomasz Stróż i Adam Stępiński, Ada Chmielewska, Katarzyna Žák-Caplot, prof. dr hab. Hanna Komorowska, Przewodnicząca Jury ELL, Elżbieta Zadrożniak, Krystian Grądecki, Elżbieta Grymuza, koordynator ELL w Polsce, dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekty ostatnich edycji

W ostatniej edycji konkursu nagrodzono bardzo zróżnicowane projekty. Ich tematami były: Internet rzeczy, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja: innowacyjne nauczanie STEM poprzez wzmocnienie profesjonalizacji nauczycieli, przekład literacki na siedem języków i nagrania fragmentów powieści Olgi Tokarczuk „Czas na Mój Prawiek – Czas na Twój Prawiek”, nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych, jak nauczać o sztuce z wykorzystaniem muzealnych i artystycznych e-źródeł, przełamywanie barier kulturowych, migracja, wolontariat. Bardzo ciekawymi projektami były również projekty nagrodzone w 2021 roku: przygotowanie w języku francuskim biografii Polaków deportowanych ostatnim transportem 77 (Convoi 77) z Drancy pod Paryżem do Auschwitz 31 lipca 1944 roku, realizacja praktycznych zajęć przyrodniczych, podniesienie innowacyjności i jakości nauczania w oparciu o nowoczesne metody nauczania i ewaluacji, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania (CLIL, PBL) i dostępnymi zasobami edukacyjnymi w sieci oraz korzystanie z TIK.

Przeczytaj o nagrodzonych projektach.

a_frse_ell_LS_graf2.JPG

Laureatka Ada Chmielewska (pierwsza od prawej) z uczestniczkami projektu „Nowe podejście do nauczania – nowa metodyka zajęć z języka angielskiego w klasach 0-3 szkół podstawowych” fot. FRSE

Obejrzyj fotorelację z Gali wręczenia nagród konkursowych oraz wizytówki filmowe laureatów 2022.

Co zyskują laureaci ELL?

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim w magazynie Europa dla Aktywnych, w kwartalniku Języki Obce w Szkole, na stronie internetowej ELL, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery. W roku 2020 ukazała się dwujęzyczna publikacja Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017-2020. A z okazji 20-lecia European Language Label w Polsce, ukazała się również publikacja jubileuszowa, zawierająca między innymi spis wszystkich nagrodzonych projektów w Polsce 20 lat European Language Label w Polsce. Najlepsze projekty ELL, które otrzymały dofinansowanie z programu Eramsus+, będą oznaczone na Platformie Rezultatów Projektów Eramusa+.

Laureatka nagrodzona Wyróżnieniem specjalnym ELL z okazji 20-lecia tej inicjatywy w Polsce, Pani Katarzyna Žák-Caplot stworzyła podręcznik Warszawa dla początkujących, który został wydany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wersji papierowej i pdf. Publikację można pobrać tutaj.

Najlepsze projekty z całej Europy z lat 2014-2020 zostały zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence.

Jak zgłosić się do konkursu?

Poprzez stronę: ell.org.pl.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę ell.org.pl i wypełnij wniosek.
Okres wnioskowania: 15 marca – 15 czerwca 2023r.

Przed zgłoszeniem projektu, trzeba zapoznać się z Regulaminem konkursu na rok 2023 oraz priorytetami europejskimi i krajowymi. Zgłaszany do konkursu projekt powinien wpisywać się przynajmniej w jeden priorytet – europejski lub krajowy.

Priorytety europejskie:

  1. WSPIERANIE NOWO PRZYBYŁYCH MIGRANTÓW ORAZ PRZESIEDLONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z NAUKĄ JĘZYKA
  2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WŁĄCZANIA I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZWIĘKSZONEJ RÓŻNORODNOŚCI JĘZYKOWEJ W KLASIE
  3. WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH JĘZYKÓW REGIONALNYCH I JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI JAKO ŚRODKÓW PROMOWANIA RÓWNOŚCI, SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I AKTYWNEJ POSTAWY OBYWATELSKIEJ
  4. NAUKA JĘZYKÓW JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO DOROSŁYCH OSÓB UCZĄCYCH SIĘ
Priorytety krajowe:

  1. JĘZYK I KULTURA KRAJU OSIEDLENIA I KRAJU POCHODZENIA JAKO NARZĘDZIA W PROCESACH EDUKACJI I INTEGRACJI (OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH I OSÓB PRZYJMUJĄCYCH/OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA)
  2. JĘZYK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  3. JĘZYK JAKO NARZĘDZIE MEDIACJI MIĘDZY LUDŹMI I KULTURAMI
Ważne jest, aby projekt odznaczał się lokalną innowacyjnością na pewnym odcinku jego realizacji, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, ciekawe załączniki z jego realizacji.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę ell.org.pl i wypełnij wniosek.
Okres wnioskowania: 15 marca – 15 czerwca 2023r.

Jakie cechy ma dobry projekt?

Obejrzyj nagranie z udziałem prof. Grażyny Czetwertyńskiej, członkini Jury ELL: tutaj.

Obejrzyj sesje Europejskiego Dnia Języków organizowane przez Zespół European Language Label: tutaj.

Obejrzyj debatę Znajomość języków jako klucz do rozwoju społeczeństw i jednostek. Nowe wyzwania dotyczące nauczania i uczenia się języków obcych: tutaj.

Przeczytaj artykuły i felietony przygotowane przez ekspertów językowych: tutaj.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: