Wstrząs anafilaktyczny i atak astmy - co powinien, a co może nauczyciel?

Artykuł sponsorowany
Temat udzielania pomocy uczniom w sytuacjach zagrażających ich życiu jest – jak zapewne Państwo wiedzą – tematem złożonym. Dotychczas nie ma regulacji prawnej jasno określającej, jak powinien zachować się pracownik szkoły w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego czy ataku astmy u dziecka znajdującego się na terenie placówki. Niestety, jedno jest pewne. Tutaj czas odgrywa niebagatelną rolę, bo od szybkości podania leku (adrenalina – wstrząs anafilaktyczny, salbutamol – astma) zależy życie dziecka. Kolejnym działaniem jest wezwanie pomocy medycznej. Każda minuta odgrywa kluczową rolę.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne we współpracy z Barbarą Grzelak, znaną jako Gryzmolnik, opracowało manuale postępowania w wypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy. Krok po kroku pokazano na nich, jakie czynności powinna podjąć osoba dorosła znajdująca się w najbliższej odległości od chorego dziecka.

Atak astmy

Astma jest przewlekłą, zapalną chorobą układu oddechowego, której zaostrzenie może bezpośrednio zagrozić życiu dziecka. Nagłe napady astmy mogą prowadzić do całkowitej niewydolności oddechowej.

Dlatego, jeżeli podczas:

  • ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego,
  • zajęć na świeżym powietrzu w czasie sezonu pylenia i w sytuacji nagłego ochłodzenia,
zauważacie Państwo u dziecka męczący, suchy kaszel, świszczący i głęboki oddech, nadmierne ruchy klatki piersiowej czy sine usta/paznokcie, należy bezzwłocznie podać wziewną postać leku salbutamol.

W przypadku braku posiadania dokładnych zaleceń, należy podać dziecku 2 wdechy leku bezpośrednio z inhalatora w odstępie 10-20 sekund. Stan dziecka trzeba monitorować w odstępach 10 minutowych i w razie braku poprawy podać kolejne 2 dawki leku. Zgodnie z zaleceniami PTA procedurę trzeba powtarzać aż do przybycia pogotowia.

Dokładne schemat postępowania znajdą Państwo tutaj.

Wstrząs anafilaktyczny

Anafilaksja to ciężka, natychmiastowa (rozwijająca się na przestrzeni minut) reakcja alergiczna, która stanowi zagrożenie życia ucznia.

Dlatego jeżeli w sytuacji, gdy dziecko:

  • zjadło np. mleko, jajko, orzechy arachidowe, soje,
  • przyjęło jakieś lek,
  • zostało użądlone przez owada błonkoskrzydłego
i zauważycie Państwo u niego zaczerwienienie skóry lub pokrzywkę, silny świąd dłoni, stóp i całego ciała, napad kaszlu, obrzęk w gardle, obrzęk języka czy duszność lub utratę świadomości, należy bezzwłocznie podjąć leczenie polegające na podaniu adrenaliny jako najważniejszego leku odwracającego większość mechanizmów anafilaksji.

Adrenalinę podaje się domięśniowo, w przednio-boczną powierzchnię uda w jego 1/3 górnej części. W przypadku braku poprawy klinicznej dopuszcza się̨ podanie drugiej i w dalszej kolejności trzeciej dawki adrenaliny domięśniowo w odstępach 5–15- minutowych.

Dokładny schemat postępowania oraz dawki adrenaliny, jakie należy podać dziecku znajdą Państwo tutaj.

Nie możemy zapominać, że ratowanie życia drugiego człowieka, w tym wypadku życia dziecka, jest koniecznością wyższą. Jako środowisko klinicystów stoimy na straży stanowiska, że korzyści z podawania leków ratujących życie (adrenalina, salbutamol) przewyższają ich ewentualne negatywne konsekwencje – mówi prof. Maciej Kupczyk, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. – Widzimy palącą konieczność stworzenia bardzo klarownych wytycznych, zgodnie z którymi pracownicy szkół mieliby jasno dookreślone zasady postępowania w nagłych sytuacjach. Jesteśmy również otwarci na realizowanie szkoleń kadry pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy i podawania leków iniekcyjnych – dodaje prof. Kupczyk.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne opracowało zalecenia dotyczące postępowania u dzieci i młodzieży z alergiami w placówkach oświatowych i złożyło je do Ministerstwa Zdrowia. Projekt jest obecnie analizowany i będzie poddany konsultacjom przed ogłoszeniem w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią schematów postępowania oraz wydrukowania ich.
Dziękujemy!

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Zapraszamy do śledzenia nas na: Facebook’u i Instagramie
Partnerami projektu są: Polpharma oraz Viatris.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: