Zabezpiecz konto Synergii (uwierzytelnianie dwuskładnikowe)

Nieuprawniona zmiana ocen, parametrów wag stopni, liczenia średnich lub obraźliwe wiadomości wysyłane do rodziców w imieniu nauczyciela – nie pozwól na to, aby ktoś zdobył dostęp do Twojego konta w Synergii. Jako pracownik szkoły możesz samodzielnie włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), jako dyrektor lub administrator możesz zarządzać ustawieniami zabezpieczenia na kontach przedstawicieli placówki. To prostsze niż myślisz! Zobacz instrukcję aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego i zabezpiecz się!

Pamiętaj! Problem związany z przejęciem dostępu do kont pracowników szkoły, a w konsekwencji np. zmianami w dokumentacji jest coraz powszechniejszy i dotyczy nawet małych placówek. Nie są to działania realizowane przez wyspecjalizowane organizacje, a mogą wynikać nawet z aktywności poszczególnych uczniów lub innych pojedynczych osób. Potwierdzeniem tego są ostatnie wydarzenia związane z przejęciem danych dostępowych do wielu serwisów internetowych bezpośrednio z komputerów użytkowników.

Odpowiedzialność użytkowników

Warto mieć świadomość, że użytkownik danego systemu odpowiada za zabezpieczenie dostępu do swojego konta, czyli wykorzystanie (lub świadome zaniechanie wykorzystania) wszystkich dostępnych metod, aby należycie (współmiernie do kategorii danych i zagrożeń) uchronić się przed niepożądanymi skutkami uzyskania dostępu do danych przez osobę trzecią. Warto na to zwrócić uwagę choćby w kontekście ostatnich informacji o masowym przejęciu przez osoby niepowołane, bezpośrednio z komputerów użytkowników (nie od firmy Librus), danych dostępowych (loginów i haseł) do wielu systemów internetowych (bankowych, platform zakupowych, serwisów społecznościowych), w tym także kradzieży nauczycielom z wielu szkół danych dostępowych do systemu Synergia.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Synergii

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (logowanie dwuetapowe) to dodatkowe potwierdzenie tożsamości właściciela konta, kiedy loguje się on pierwszy raz do systemu z nowego urządzenia czy przeglądarki internetowej – jest to proces jednorazowy.

Podczas logowania do Synergii, po wprowadzeniu prawidłowego loginu i hasła (będących tzw. pierwszym składnikiem), dodatkowo (ale jednorazowo na każdym nowym urządzeniu/przeglądarce) użytkownik potwierdza swoją tożsamość za pomocą:
  • bezpłatnej aplikacji mobilnej Librus Nauczyciel (klikając odpowiedni kod na ekranie) lub
  • jednorazowego kodu dostępu – automatycznie generowanego dla użytkownika podczas procesu konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego – ten należy stosować awaryjnie (np. kiedy użytkownik zapomniał telefonu).
Bezpłatną aplikację Librus Nauczyciel można pobrać w dowolnym momencie w sklepach Google Play lub App Store.
Dodatkowo umożliwia ona dostęp do wybranych funkcji systemu Synergia z poziomu aplikacji mobilnej (np. Plan lekcji, Zastępstwa, Wiadomości, Ogłoszenia).

Po konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego na danym urządzeniu wykorzystaną przeglądarkę internetową można dodać do zaufanych, dzięki czemu przy kolejnym logowaniu drugi składnik nie będzie wymagany. Oznacza to, że po jednokrotnym zalogowaniu z wykorzystaniem drugiego składnika i dodaniu przeglądarki do zaufanych, kolejne logowania do systemu będą odbywały się w dotychczasowy, standardowy sposób - tylko przy użyciu loginu i hasła. Ten niewielki nakład czasu pozwala znacząco podwyższyć bezpieczeństwo Twojego konta. W przypadku zagubienia lub przejęcia loginu i hasła do konta, oszust nie będzie w stanie zalogować się na Twoje konto z nowego urządzenia.

Wideoinstrukcje aktywacji uwierzytelniania dwuskładnikowego

Instrukcja dla pracownika – zabezpiecz swoje konto w Synergii


Instrukcja dla administratora – zabezpiecz konta pracowników placówki


Więcej informacji na temat uwierzytelniania dwuskładnikowego znajdziesz tutaj.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: