Zdobądź certyfikat European Language Label 2020

Artykuł sponsorowany
European Language Label to konkurs projektów językowych. Jeśli realizujesz takie projekty, to masz okazję zdobyć prestiżowy certyfikat poświadczający, że uczenie języków w Twojej instytucji odbywa się na najwyższym poziomie. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. W Polsce prowadzi go Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne, nowatorskie podejście do kształcenia językowego, wielo- i różnojęzyczność, rozwija kompetencje językowe i interkulturowe osób uczących się, uwrażliwia na różnorodność kulturową Europy i świata. Równocześnie rozwija kompetencje zawodowe nauczycieli i edukatorów zajmujących się nauczaniem języków. 

Certyfikat jest corocznie podpisywany przez polskiego ministra edukacji narodowej oraz komisarza Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury i sportu. Zostaje wręczony w trakcie wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą realizować postulaty zawarte w priorytetach europejskich i krajowych na dany rok (przynajmniej jeden z nich). W roku 2020 priorytety europejskie to:

  • Tworzenie lepszych i bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu szkół, a także wspieranie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w otwieraniu się na różnorodność;
  • Usuwanie barier językowych w celu stworzenia bardziej dynamicznych regionów przygranicznych.
Priorytety krajowe (określone przez krajowe jury) obowiązujące w tegorocznej, XIX już, edycji konkursu są następujące:
 
  • Język i kultura;
  • Ekologia;
  • Życzliwość i współpraca.

a_FRSE_ELL_LR_graf1.jpg

Ważne, aby projekt odznaczał się innowacyjnością na pewnym odcinku, był prowadzony z partnerami, posiadał stronę internetową lub był umieszczony na platformie edukacyjnej. Powinien spełniać również kryterium łatwego transferu, co oznacza, że można go będzie łatwo zrealizować w innych instytucjach. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować, oprócz czytelnego i dobrze sformułowanego opisu projektu, ciekawe załączniki z jego realizacji.

Jury konkursu, obradujące pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej, reprezentują: prof. Małgorzata Pamuła-Behrens (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Grażyna Czetwertyńska (prezes Fundacji Kościuszkowskiej), dr Marcin Smolik (dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), Maria Bołtuszko (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Ewa Osiecka (nauczyciel języka angielskiego, metodyk) i Sandrine Jacques (dyrektor szkoły L'atelier de francais).

W dotychczas zorganizowanych osiemnastu edycjach konkursu wzięło udział wiele osób i instytucji z całej Polski. Laureatami ELL zostali zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, jak i nauczyciele akademiccy. Nagrodzono również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, publiczne i niepubliczne szkoły językowe. W 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała XVIII edycję konkursu European Language Label. Wręczenie certyfikatów i statuetek ELL odbyło się podczas II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Zobacz galerię.

Nagrodzonych w konkursie odwiedziliśmy z Mobilnym Centrum Edukacyjnym. Przyjechaliśmy ze specjalnie przygotowanym programem warsztatów z nowoczesnych technologii w edukacji, przeznaczonym dla nauczycieli, dyrektorów szkół, lektorów i uczniów. Zobacz galerię.

Laureaci konkursu mogą używać znaku European Language Label do promowania nagrodzonego projektu. Mogą również liczyć na publikacje wywiadów o swoich działaniach projektowych w czasopiśmie „Europa dla Aktywnych”, kwartalniku „Języki Obce w Szkole” oraz na stronie www.ell.org.pl. Informacje o zwycięskich inicjatywach są prezentowane na stronie internetowej konkursu, na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w ramach innych kanałów FRSE, takich jak Facebook czy newslettery. Działania te przyczyniają się do promocji nagrodzonej instytucji, a co za tym idzie, podniesienia jej prestiżu, gdyż nagroda ELL oznacza, że dana placówka naucza języków na poziomie europejskim.

Tematyka nagrodzonych w ostatnich latach projektów obejmowała między innymi: nauczanie cudzoziemców języka polskiego poprzez wystawę i gry miejskie („Warszawa dla średnio zaawansowanych”), stworzenie kolekcji 200 wywiadów z osobami, które pamiętają II wojnę światową („Witnesses of the Second World War”), projekt uczący przeciwstawiania się przemocy i cyberprzemocy („Be a buddy, not a bully”), naukę wchodzenia na rynek pracy w Polsce i krajach partnerskich projektu („Fit for work in Europe”), stworzenie przez uczniów szkoły podstawowej wyspy Elf World („ELF – English Learning Friends”) czy inicjatywę pn. „Francuski z Edith Piaf…”. Nie brakowało także projektów opartych na literaturze krajów anglosaskich oraz inicjatyw realizowanych przez kafejki językowe.

a_FRSE_ELL_LR_graf3.jpg

Znajomość języka obcego to dziś podstawa, nie tylko w obszarze zawodowym, ale również w sferze prywatnej – zawieranie przyjaźni, podróżowanie, rozwijanie pasji i zainteresowań, uczestnictwo w kulturze europejskiej i krajowej. Jak nauczać języka, aby robić to skutecznie, a przy tym atrakcyjnie? Służą temu projekty językowe inicjowane i rozwijane przez nauczycieli i pasjonatów języków, którzy łącząc ich nauczanie z innymi tematami, przedmiotami i dziedzinami życia, tworzą nową jakość w dydaktyce. Takich właśnie edukatorów wyłania konkurs European Language Label, po to, aby docenić ich wkład w rozwój innowacyjności, promować ich osiągnięcia, motywować i przyczyniać się do podnoszenia poziomu edukacji językowej w Polsce.

Do udziału w konkursie European Language Label zapraszamy wszystkie instytucje zajmujące się edukacją językową lub ją wspierające: szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety, przedszkola, instytucje edukacyjne dla dorosłych, seniorów, centra kultury, fundacje.

Dołącz do grona najlepszych edukatorów w Europie! Konkurs trwa do 3 czerwca 2020r.

Aby zgłosić swój projekt, wejdź na stronę www.ell.org.pl i wypełnij wniosek.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.