Zgłoś szkołę do bezpłatnego badania on-line „Młodzi Cyfrowi”

Odpowiedzialne i świadome korzystanie przez uczniów z nowoczesnych technologii daje szerokie możliwości osobistego rozwoju, jednak z drugiej strony pełne jest zagrożeń. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli to jedno z zadań dyrektora. Jak dobrze się z niego wywiązać?

Badania „Młodzi Cyfrowi”

Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG, LIBRUS oraz PCG Edukacja zapraszają wszystkie szkoły do przystąpienia do bezpłatnych badań „Młodzi Cyfrowi”. Celem projektu badawczego jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  • W jaki sposób młodzież korzysta z mediów cyfrowych (smartfonów, portali społecznościowych)?
  • Na jakie cyberzagrożenia jest narażona i w jakim stopniu?
  • W jaki sposób „wypracować” z młodymi ludźmi odpowiedzialne korzystanie z mediów?
  • Jak przeciwdziałać w szkole e-uzależnieniom?
Projektem objęci są uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.

Badania rozpoczęły się we wrześniu 2018 r. Dotychczas objęły swoim zasięgiem blisko 40 000 uczniów z ponad 1400 szkół na terenie całego kraju.

Projekt badawczy potrwa do 30 czerwca 2019 r.

grafika_artykul_cyfrowi.jpg

Co zyska moja placówka?

Każda szkoła, która przystąpi do projektu, otrzyma:
  • wyniki ze swojej placówki w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie – dane pomogą w przygotowaniu zaleceń i rekomendacji dot. sposobów korzystania z mediów cyfrowych przez uczniów danej szkoły i pozwolą uniknąć ewentualnych wynikających z tego zagrożeń,
  • finalny raport z badań ogólnopolskich po zakończeniu projektu,
  • certyfikat potwierdzający przystąpienie do projektu naukowo-badawczego – wydany przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG, LIBRUS oraz PCG Edukacja.
Powyższe materiały pozwolą dyrektorowi szkoły wprowadzić spersonalizowane zapisy w programie wychowawczo-profilaktycznym swojej placówki. Umożliwią przygotowanie szczegółowych rekomendacji dla uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Będą wsparciem w procesie pedagogizacji rodzicom.

Jak zgłosić szkołę do badań?

Do badania mogą przystąpić wszystkie szkoły. Badaniem będą objęci uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dyrektor szkoły wypełnia formularz zgłoszeniowy:

grafika_artykul_cyfrowi2.jpg


W przypadku zgłaszania uczniów z różnych typów szkół w ramach zespołu, dla każdego typu szkoły należy wypełnić oddzielny formularz.

Po wypełnieniu formularza należy wejść na podany w formularzu adres e-mail, na który zostanie wysłany 6-cyfrowy kod (uczniowie wypełniający ankietę z danej szkoły mają obowiązek podać ten kod w trakcie badania).

Jak przebiegają badania?

  1. Dyrektor zgłasza szkołę do projektu (tutaj). Wraz ze zgłoszeniem otrzymuje 6-cyfrowy kod dla swojej placówki.
  2. Rodzice uczniów objętych badaniem wyrażają zgodę na przystąpienie dzieci do badania – dotyczy uczniów niepełnoletnich (pobierz zgodę tutaj). Zebrane zgody rodziców zostają w szkole.
  3. Uczniowie wypełniają ankietę na lekcji – udział w badaniu trwa około 30 minut. Nauczyciel nadzorujący badanie przekazuje uczniom podstawowe informacje na temat przebiegu badania (tutaj). Zadawane młodzieży pytania dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z codziennym użytkowaniem przez młodzież szkolną nowych technologii, częstotliwością korzystania z różnych funkcji i aplikacji. Część pytań zawartych w ankiecie odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z samopoczuciem oraz zadowoleniem z życia oraz do oceny własnego samopoczucia. Niektóre pytania nawiązują do roli rodziców w procesie wchodzenia w świat mediów cyfrowych. Badanie jest całkowicie anonimowe.
Zachęcamy do zgłaszania szkół! Badanie trwa do końca roku szkolnego. Natomiast efekty udziału w nim będą widoczne w szkole przez kolejne miesiące. Pomoże ono modelować pozytywne postawy w zakresie korzystania z technologii oraz budowania profesjonalnie funkcjonujących szkolnych systemów przeciwdziałania problemom e-uzależnień.

grafika_artykul_cyfrowi3.jpg

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.