Zindywidualizowana ścieżka kształcenia w Synergii [PORADNIK]

Czy wiesz kiedy wykorzystać w Synergii moduły Zintegrowana Ścieżka Kształcenia (ZŚK) i Nauczanie indywidualne (NI)*? Do czego służą i jak rozpocząć pracę z nimi? ZŚK i NI pozwalają sprawnie dokumentować prowadzenie zajęć indywidualnych  z uczniem uczęszczającym do szkoły, jak również dzieckiem uczącym się poza jej murami, np. w domu lub ośrodku stałego pobytu. Sprawdź, co jeszcze zyskasz używając tych modułów.

Czym jest moduł ZŚK i NI?

ZŚK i NI to kolejne dzienniki, obok np. dziennika zajęć dodatkowych czy dziennika pedagoga, które zostały dodane jako osobne moduły do systemu Synergia. Nauczyciele i dyrektorzy w jednej aplikacji, w jednym miejscu mogą prowadzić niezbędną dokumentację dotyczącą ucznia. Czasochłonne, ręczne wypisywanie papierowych dzienników nie jest już konieczne. Znika także dyskomfort spowodowany prowadzeniem dokumentacji częściowo w formie elektronicznej, jak i formie papierowej. Moduły obsługują także edukację wczesnoszkolną.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to moduł, w którym dokumentowane są zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przyznanej uczniowi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Moduł Nauczanie indywidualne służy do dokumentowania zajęć, które odbywają się poza szkołą, zwykle w miejscu zamieszkania ucznia.

a_zsk_2021_graf_1.jpg
a_zsk_2021_graf_2.jpg

Elastyczność i łatwy dostęp dla nauczyciela

Oba moduły umożliwiają prowadzenie elastycznego planu zajęć, który nie jest oparty o szkolne dzwonki. W ZŚK nauczyciel może zdefiniować zajęcia dla ucznia, które będą prowadzone wspólnie z klasą oraz te organizowane dla niego indywidualnie lub w grupach. W przypadku indywidualnych zajęć dla danego przedmiotu należy wybrać tryb nauczania: indywidualny. Z kolei jeśli na lekcje z danego przedmiotu uczeń uczęszcza również z klasą (na niektóre bądź wszystkie zajęcia), to należy wtedy wybrać tryb nauczania dla przedmiotu o nazwie "indywidualny z klasą". Zajęcia mogą być planowane w ramach określonych godzin lekcyjnych, ale również w dowolnym innym czasie (system zegarowy). Rozwiązanie to pozwala połączyć dwa tryby pracy z uczniami. Dodatkowo system zbiera wszystkie informacje, a nauczyciel ma bieżący dostęp do zestawień realizacji, ocen oraz frekwencji.

Zajęcia prowadzone w ramach ZŚK i NI widoczne są w planie lekcji w systemie Synergia, dzięki czemu wyszukanie określonych zajęć jest szybkie i proste. Nie trzeba odnajdywać właściwego dziennika – wystarczy wejść do planu lekcji i wybrać dane zajęcia. Również integracja z Interfejsem lekcyjnym nauczyciela skraca czas wypełniania dokumentacji.

Nowoczesny, przyjazny widok ułatwia szybkie poruszanie się po funkcjach modułu. Czytelne tabele i opisy funkcji pozwolają bez trudu odnaleźć się nowemu użytkownikowi w pracy z dziennikami.

Przejrzystość dla rodzica

Rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy też korzystających z nauczania indywidualnego widzą zajęcia prowadzone w ramach ZŚK i NI w planie lekcji w systemie Synergia. Mają również pogląd tematów lekcji, które były zrealizowane przez nauczyciela z uczniem. Pozwala im to być zawsze na bieżąco i mieć pełny wgląd w plan dnia ucznia oraz jego postępy w nauce.

Zestawienia i stały nadzór dla dyrektora

Dyrektor oraz administrator mają stały podgląd zestawień dla wszystkich nauczycieli – realizacji, ocen i frekwencji, które prowadzą w ramach ZŚK i NI. Monitorowanie zestawień ułatwia możliwość stosowania szczegółowych filtrów.

Zestawienia obejmują zarówno zajęcia prowadzone w systemie lekcyjnym (45-minutowe) oraz zegarowym (np. realizacje 30-minutowe).

Rozpoczęcie pracy z modułami

Rozpoczynając pracę z modułami Zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz Nauczanie indywidualne, w pierwszej kolejności należy przydzielić uczniowi okres nauczania, a następnie utworzyć plan lekcji. Uprawnienia do dodawania okresu nauczania posiadają: administrator, dyrektor, wychowawca klasy. Z kolei uprawnienia do planu lekcji posiadają: administrator, dyrektor i nauczyciel prowadzący.

W obu modułach po skonfigurowaniu okresu nauczania i planu lekcji można dodawać realizacje oraz odnotowywać frekwencję i oceny. Wszystkie widoki zostały szczegółowo opisane w poszczególnych artykułach Pomocy dostępnej po zalogowaniu do systemu Synergia, a w samych modułach wyświetlają się komunikaty, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Informacji szukaj w menu systemu Pomoc -> Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK) -> Okresy nauczania/Plan lekcji/Zajęcia lekcyjne, frekwencja i oceny/Zestawienia. Pamiętaj, że w Synergii (m.in. w widoku ocen i frekwencji obok nazwisk uczniów oraz w planie lekcji) używany jest skrót ZŚK oraz NI dla oznaczenia wpisów powiązanych z tym modułem.*Moduł Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia dostępny jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia, a Nauczanie indywidualne również w wariancie Basis.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.