Nauka po feriach – znamy szczegóły

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do szkół, natomiast uczniowie klas wyższych będą kontynuować nauczanie zdalne poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. W dalszym ciągu dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić opiekę świetlicową.

Nauka zdalna na terenie szkoły

Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w budynku szkoły – stacjonarnych lub zdalnych (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych).

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas 1-3.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach (do 5 osób).

Konkursy, olimpiady, turnieje

W szkołach mogą odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe

W szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego istnieje możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

Nauka w szkołach i placówkach specjalnych

Od 18 do 31. stycznia br. do szkoły wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, również szkół specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć w zakresie dotyczącym klas 4-8, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Ograniczenie funkcjonowania nie będzie dotyczyło szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

Kształcenie zawodowe

Od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, na określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych – przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy.

Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Źródło:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • www.gov.pl


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.