Librus

Oficjalna aplikacja Librus

JESTEŚMY UWAŻNI – Nie przegap tego, co najcenniejsze!

Jesteśmy uważni na nasze dzieci. I ważni dla siebie nawzajem. Dbamy o dobre rodzinne relacje. O bezpieczeństwo, komfort, szczęście najbliższych. Tymczasem z roku na rok kondycja psychiczna najmłodszych stale się pogarsza.

Kampania społeczna „JESTEŚMY UWAŻNI”

a_uwazni_LR_graf_1.jpg

Nasze dzieci poddawane są dużej presji społecznej. Rodzice coraz częściej obserwują zachowania, które mogą świadczyć o pojawiającej się depresji czy innych zaburzeniach. Dane z oficjalnych badań potwierdzają prywatne obserwacje rodziców. Dlatego potrzebne są długofalowe rozwiązania, które pomogą zrozumieć problem i będą wspierać budowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Jako Librus dostrzegamy, jak ważne są działania na rzecz dobrej kondycji psychicznej polskich uczniów! Stąd pomysł rozpoczęcia kampanii społecznej „JESTEŚMY UWAŻNI ”. Kampania kierowana jest do rodziców dzieci szkolnych i realizowana na portalu LIBRUS Rodzina.

Razem możemy więcej

Do współpracy w  ramach kampanii zaprosiliśmy firmy i fundacje działające na rzecz bezpieczeństwa i dobrostanu psychicznego dzieci.
Wspólnie przygotowaliśmy dla rodziców cykl publikacji eksperckich – będą wśród nich m.in. artykuły, porady, opisy postępowania oraz materiały do pobrania. Zasoby będą dostępne na stronie kampanii www.jestesmyuwazni.pl.

  1. Specjaliści podkreślają znaczenie rodzinnych relacji dla prawidłowego rozwoju dzieci. Dlatego w ramach kampanii pokażemy, jak wpływają one na proces wychowawczy i podpowiemy, jak je pogłębiać. 
  2. Chcemy również zwrócić uwagę rodziców na skutki psychologiczne nadużywania technologii cyfrowych w domach (zarówno przez dzieci, jak i przez rodziców). 
  3. Będziemy akcentować, jak ważny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci ma mądre wprowadzanie ich przez rodziców w cyfrowy świat. Podpowiemy też, kiedy poprosić o pomoc specjalistę i gdzie takiej pomocy szukać.

Alarmujące dane

Liczba dzieci, które zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, stale wzrasta. Rodzice nie zawsze odbierają sygnały ostrzegawcze, które ich dziecko wysyła. Takimi znakami może być zmiana zachowania, nagły brak energii, przygnębienie, gorsze samopoczucie. Dodatkowo czynnikiem, który może wpływać na spadek zadowolenia czy obniżenie samooceny, może być problematyczne korzystanie z technologii.

Co piąty nastolatek przyznaje, że swoje życie ocenia jako niezbyt szczęśliwe lub nieszczęśliwe. 16% uczniów twierdzi, że ich stan zdrowa jest gorszy niż ten sprzed 12 miesięcy. 18% nastolatków posiada niski poziom woli życia.1

a_uwazni_LR_graf_2.jpg

a_uwazni_LR_graf_3.jpg

Co ósmy polski nastolatek (12%) problematycznie używa Internetu, niemal co czwarty (23%) deklaruje, że jego rodzice nie mają świadomości, jak spędza czas w sieci.2

a_uwazni_LR_graf_4.jpg

Co szósty polski nastolatek w wieku 11–17 lat (16%) okaleczał się, a 7% badanych podjęło próbę samobójczą (osoby w wieku 13–17 lat).3

a_uwazni_LR_graf_5.jpg

a_uwazni_LR_graf_6.jpg

JESTEŚMY UWAŻNI, czyli…

Uważny, czujny rodzic jest w stanie w porę przeciwdziałać sytuacjom trudnym i kryzysowym. Szybciej wychwyci kłopoty w relacjach rówieśniczych czy trudności w nauce. Dostrzeże, że dziecko próbuje powiedzieć coś istotnego. Będzie w życiu dziecka obecny – poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, rodzinne rytuały. Zapewni dziecku odpowiednie wsparcie, otoczy miłością.

a_uwazni_LR_graf_9.jpg


a_uwaznosc_rodzic_LR_graf_1.jpg


a_Zgrani_LR_graf_1.jpg


a_pomoc_LR_graf_1.jpg

Źródła:
1 Ogólnopolskie badanie Młodzi Cyfrowi, LIBRUS oraz PCG Edukacja we współpracy z Fundacją Dbam o mój Zasięg, 2019 r.
2 Problematyczne używanie internetu przez młodzież, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2019 r.
3 Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018 r.a_uwazni_LR_graf_8.jpg