Brak promocji uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Czy uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję w każdym roku szkolnym do klasy programowo wyższej? Kto decyduje o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej? Co jest podstawą do uzasadnienia braku promocji ucznia klasy I-III szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej? Jakie wzory pism można zastosować w szkole przy postanowieniu o braku promocji ucznia klasy I-III szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej?

Na podstawie:
  • art. 44o ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585)
Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Jest to możliwe na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. Warunkiem jest poziom rozwoju i osiągnięć ucznia, który rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

Propozycja wzorów pism do zastosowania w szkole 

  1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej – pobierz TUTAJ.

  2. Wniosek wychowawcy oddziału danej klasy uczniów klasy I-III szkoły podstawowej, który jest podstawą dla rady pedagogicznej o podjęcie uchwały w sprawie o powtarzanie danej klasy przez ucznia – pobierz TUTAJ.

    Uwaga! Wniosek wychowawcy oddziału klasy ma wyrażać uzasadnianie powtarzania klasy przez ucznia związane z poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

  3. Opinia rodziców ucznia klasy I-III szkoły podstawowej w sprawie powtarzania klasy przez ich dziecko – pobierz TUTAJ.

    Uwaga! Wzór opinii rodziców ucznia klasy I-III w sprawie powtarzania przez ich dziecko odpowiedniego poziomu klasy może być dowolny i szkoła nie ma obowiązku przedstawiać rodzicom gotowego wzoru takiej opinii.


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.