Organizacja pracy szkoły – kolejne rozporządzenia podpisane

MEN wprowadziło nowe rozwiązania prawne umożliwiające m.in. prowadzenie indywidualnego nauczania bez bezpośredniego kontaktu uczeń –nauczyciel, dodatkowo lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, natomiast nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć.

Indywidualne nauczanie

Minister Edukacji Narodowej podpisał dwa rozporządzenia:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dotyczy uczniów klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem).
W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia te nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Odpowiedni wniosek powinni zgłosić do dyrektora przedszkola/szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń. Taki sposób organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny).

Czas trwania zdalnej lekcji

W roku szkolnym 2020/2021 czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut. Jednak podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

Dodatkowo dyrektor szkoły ma możliwość (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) czasowej modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Źródło:
  • www.men.gov.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.