Dotacje na podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 r.

30 marca 2021 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, kwota refundacji kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 będzie różna w zależności od roku kalendarzowego, w którym wydatki zostały faktycznie poniesione.

Rozporządzenie z dnia 24 marca 2021 r. zostało opublikowane 30 marca 2021 r., natomiast weszło w życie w dniu 1 kwietnia 2021 r. Dokument definiuje sposób przekazywania przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej, która jest następstwem ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Mowa tutaj o dyrektorach szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących edukację ogólną w zakresie szkoły podstawowej. Ponadto rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie dotacji, sposób jego przekazywania wojewodom, tryb, terminy oraz sposoby rozliczania refundacji.

O dotację mogą wnioskować szkoły podstawowe uprawnione do otrzymania w 2021 r. dotacji celowej na uczniów uczęszczających do klas II, V oraz VIII. W przypadku pozostałych klas szkół podstawowych, placówki edukacyjne również mogą wnioskować o refundację, jeśli otrzymały dotację celową na wszystkich podopiecznych w roku 2019 oraz w roku 2020. Wynika to między innymi z możliwości zwiększenia się liczby uczniów określonych klas w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zweryfikowało maksymalne kwoty dotacji. Jego regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, co doprowadziło do konieczności podziału kosztów zaistniałych w roku szkolnym 2020/2021 na dwie części w zależności od roku kalendarzowego, w którym zostały one faktycznie poniesione.

Na koszty poniesione w 2020 r. kwota refundacji będzie przyznawana do wysokości określonej w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w przypadku:

  • klas I-III - do wysokości 75 zł na ucznia,
  • klasy IV - do wysokości 140 zł na ucznia,
  • klas V i VI - do wysokości 180 zł na ucznia,
  • klas VII i VIII - do wysokości 250 zł na ucznia.
Wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do końca roku szkolnego 2020/2021 zostaną zrefundowane kwotą przyznawaną do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, tj. w przypadku:

  • klas I-III - do wysokości 90 zł na ucznia,
  • klasy IV - do wysokości 168 zł na ucznia,
  • klas V i VI - do wysokości 216 zł na ucznia,
  • klas VII i VIII - do wysokości 300 zł na ucznia.
Źródło:
  • www.gov.pl
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.