Nieobowiązkowe prace domowe w szkole podstawowej

Od kwietnia 2024 r. prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe oraz nie będą podlegały ocenie. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki.

Od kwietnia br. w szkołach podstawowych prace domowe nie będą obowiązkowe. W klasach I-III wyjątek będą stanowiły ćwiczenia usprawniające motorykę małą.
Zmiany w rozporządzeniu dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych.

Najważniejsze zmiany:
  • klasy I-III – nauczyciele nie będą zadawać prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą (polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni),
  • klasy IV-VIII – uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych, a ich wykonanie lub niewykonanie nie będzie podlegało ocenie.
Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu oraz czytania lektur.

Oprócz wyżej wymienionych rozporządzenie wprowadza jeszcze jedną zmianę – od września br. oceny z etyki i religii nie będą wliczane do średniej ocen rocznych.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.Źródło:
  • www.gov.pl
Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: