Ograniczenie funkcjonowania szkół – zadania dyrektora

Jakie ograniczenie funkcjonowania szkoły może nastąpić w roku szkolnym 2020/21? I  jakie są kompetencje dyrektora szkoły w tym zakresie? Jaka powinna być kolejność działań, które podejmuje, decydując się na ograniczenie funkcjonowania szkoły? Zapraszamy do lektury!

Ograniczenie funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2020/21

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w roku szkolnym 2020/21, funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół może być ograniczone w całości lub w części.

Jeśli nastąpi ograniczenie funkcjonowania szkoły w całości, to wszystkie zajęcia edukacyjne w szkole będą zawieszone. Zawieszone zajęcia muszą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jeśli nastąpi ograniczenie funkcjonowania szkoły w części, to poszczególne zajęcia edukacyjne w szkole będą zawieszone. Zawieszone zajęcia muszą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie będą mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek ustalić inny sposób realizowania tych zajęć, o czym poinformuje organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Kompetencje dyrektora szkoły, dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie § 18. ust. 2a - 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1604)

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Zgoda i opinia, o których mowa powyżej, mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Ze względu na fakt, że prawo nie określa standardu protokołu, notatki, adnotacji lub w innego sposobu treści zgody lub opinii, zależą one od dyrektora szkoły. Zawieszenie zajęć, o których mowa powyżej, może dotyczyć w szczególności grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

O zawieszeniu zajęć, o których mowa powyżej, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor szkoły zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278). Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) to organ jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych, który wydaje zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. 

Dyrektor szkoły zwracając się do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub organu prowadzącego o wyrażenie pozytywnej opinii lub zgody na ograniczenie w całości lub w części funkcjonowania szkoły, będzie musiał podać przyczyny, dla których może być  zagrożone zdrowia uczniów z przyczyn epidemiologicznych.  

Kolejność podejmowanych działań przez dyrektora szkoły, które dotyczą ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania szkoły 

Na podstawie:

 1. § 18 ust. 2a – 3 rozporządzenia MENiS z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1604);

 2. rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)

 3. zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej
Dyrektor szkoły przed wystąpieniem do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organu prowadzącego w sprawie zawieszenia w całości lub w części zajęć edukacyjnych na określony czas powinien podjąć kolejne działania:

 1. Monitorowanie zagrożenia epidemiologicznego uczniów na terenie szkoły i w ich najbliższym środowisku szkolnym zgodne z podjętymi w szkole zasadami  funkcjonowania od dnia 1 września 2020 r., wskazanymi w zarządzeniu dyrektora szkoły do nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i informacjami dyrektora szkoły przekazanymi do uczniów szkoły i ich rodziców.

 2. Ocena zagrożenia zdrowia uczniów oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły związanego z sytuacją epidemiologiczną w określonym czasie.

 3. Uzyskanie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  w sprawie zawieszenia w całości lub w części zajęć edukacyjnych na określony czas.

 4. Uzyskanie zgody organu prowadzącego na zawieszenie zajęć edukacyjnych w całości lub w części na określony czas.

 5. Zawieszenie zajęć zgodnie z pozytywną opinią właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgodą organu prowadzącego oraz prowadzenie tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 6. Ustalenie z organem prowadzącym, kto powiadamia organ nadzoru pedagogicznego oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 kt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278) o zawieszeniu zajęć w szkole.

 7. Powiadomienie organu nadzoru pedagogicznego oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 kt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)  o zawieszeniu zajęć w szkole,  jeśli będzie to obowiązek dyrektora szkoły po ustaleniu z organem prowadzącym.

Źródło:
 • www.men.gov.pl

Danuta Skrzypek 
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.