Planowanie pracy szkoły – dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

Jak i kiedy planować dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych? Ile takich dni  dyrektor szkoły może założyć w roku szkolnym?

Na podstawie:

 • art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318, 1093 i 1810).
Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po nim. 

Ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeśli dzień ten poprzedza czwartek ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem zajęć jest poprzedzająca go środa.

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się w dniu 1 września 2022 r. (czwartek). Roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się  23 czerwca 2023 r. (piątek), a rok szkolny zakończy się 31 sierpnia 2023 r. 

W najwyższych programowo klasach liceów ogólnokształcących, branżowych szkół II stopnia i techników, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek kwietnia (28 kwietnia 2023 r.).

Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 1. szkół podstawowych – do 8 dni;

 2. liceów ogólnokształcących – do 10 dni;

 3. techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych centrów kształcenia zawodowego – do 10 dni;

 4. szkół specjalnych przysposabiających do pracy – do 4 dni.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

 1. w dni, w których w szkole odbywa się:
  • egzamin ósmoklasisty,
  • egzamin maturalny,
  • egzamin zawodowy (do zakończenia roku szkolnego 2026/2027 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone również w dni, w których w szkole lub w placówce odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie);

 2. w dni świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
W ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

Dyrektor szkoły ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeśli nie została powołana – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jeśli w szkole lub placówce odbywa się egzamin zawodowy po dniu 30 września i na ten termin ustalone są dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor, informuje o nich w terminie do dnia 31 grudnia.

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły lub placówki może ustalić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli uzyska zgodą organu prowadzącego. W takiej sytuacji należy zrealizować zajęcia, które miały się odbyć w te dni, w wyznaczone soboty. Ustalenie, które soboty powinny to być, dokonywane jest po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeśli nie została ona powołana – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Te inne dni wolne,  o których mowa powyżej, są ustalane niezależne od dni ustalonych wcześniej zgodnie z postępowaniem wskazanym w rozporządzeniu.

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być związane z występowaniem w kalendarzu dni ustawowo wolnych od pracy – zestawienie pomocne dla dyrektora szkoły

 1. 14 października 2022 r. – DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych, wypada w piątek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: brak propozycji.

 2. 1 listopada 2022 r. –  Wszystkich Świętych, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada we wtorek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: może dotyczyć 31 października 2022 r. (poniedziałek).

 3. 11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w piątek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: brak propozycji.

 4. 6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w piątek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: brak propozycji.

 5. 1 maja 2023 r. – Święto Pracy, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w poniedziałek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: może dotyczyć 2 maja 2023 r. (poniedziałek).

 6. 3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w środę.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: może dotyczyć 2 maja 2023 r. (poniedziałek).

 7. 8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało, jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wypada w czwartek.
  Propozycja dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole: może dotyczyć 9 czerwca 2023 r. (piątek).
Inne dni w roku szkolnym 2022/2023, na które dyrektor szkoły powinien zwrócić uwagę, bo mogą stanowić podstawę do wskazania przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 21 marca – pierwszy dzień wiosny (w roku szkolnym 2022/2023 przypada we wtorek).

 2. 1 czerwca – Dzień Dziecka, często łączony z dniem sportu szkolnego (w roku szkolnym 2022/2023 wypada w czwartek).

 3. święta wyznania prawosławnego: Boże Narodzenie (święta te wypadają 13 dni po świętach katolickich, a więc 7- 9 stycznia; Wielkanoc nie zawsze wypada w obrządku wschodnim w tym samym czasie co w Kościele Rzymsko-Katolickim, drugi dzień tych świąt bywa dniem nauki w szkole).


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.