Polityka Ochrony Dzieci – bezpłatne szkolenie

Zaloguj się do Akademii Librus i zobacz drugie bezpłatne szkolenie przygotowane we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Zadbaj o bezpieczeństwo uczniów – działaj w zgodzie z przepisami, które zwiększają prawną ochronę dzieci przed ich krzywdzeniem. Opracowując, wdrażając i upowszechniając Politykę Ochrony Dzieci w Twojej placówce, skorzystaj ze wsparcia ekspertów. Zapewnij swoim wychowankom harmonijny rozwój w atmosferze szacunku i akceptacji.

Wdrożenie Standardów Ochrony Dzieci, w tym Polityki Ochrony Dzieci, w placówkach jest obligatoryjne. Wynika to z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich). Instytucje i placówki są zobowiązane do podporządkowania się nowym przepisom do 14 lutego 2024 r.

W związku z tym każda szkoła musi przygotować dokumenty związane ze Standardami i Polityką Ochrony Dzieci i wdrożyć je w swojej placówce. To kolejny krok, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. Jak przygotować się do tego procesu? Na co zwrócić uwagę, tworząc dokument dostosowany do specyfiki szkoły? Jak wypromować Politykę i wcielić ją skutecznie w życie? Warto pamiętać, że to proces, a nie zadanie, które można zrealizować z dnia na dzień.

Zaloguj się do Akademii Librus i zobacz bezpłatnie szkolenie przygotowane we współpracy partnerskiej z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i zyskaj wiedzę, jak wprowadzić Politykę Ochrony Dzieci w Twojej szkole. Działaj skutecznie!

a_fdds_polityka_al_LS_graf_1.jpg

Polityka Ochrony Dzieci powinna być opublikowana i promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci. To dokument, który kompleksowo określa: zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, relacji personel-dziecko i dziecko-dziecko, sposoby reagowania na podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy/krzywdzenia, metody prowadzenia rejestru interwencji, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych, ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci.

W czasie szkolenia dowiesz się:
  • w jaki sposób rozpocząć proces wdrażania Polityki Ochrony Dzieci w placówce,
  • czym jest grupa robocza i jak można rozłożyć kompleksowe działanie na mniejsze etapy,
  • jakie są zasady bezpiecznych relacji między nauczycielami a uczniami,
  • jak Polityka służy nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom,
  • jakie wskaźniki mierzą poczucie bezpieczeństwa uczniów i uczennic,
  • jak zrealizować zapisy Polityki Ochrony Dzieci i sprawdzić, czy polityka działa w praktyce.
Przeczytaj więcej o Polityce Ochrony Dzieci na stronie szkolenia.
Sprawdź także szkolenie Standardy Ochrony dzieci. Zaloguj się i zobacz bezpłatnie na Akademii Librus przygotowane we współpracy z FDDS.

Chcesz zobaczyć więcej? Zyskaj dostęp

Spotkania live z ekspertami, wyjątkowe szkolenia, praktyczne narzędziowniki, gotowe materiały do pobrania i poradniki dla użytkowników systemów Librus – dołącz do Akademii i zyskaj wsparcie w swojej codziennej pracy. Przeczytaj więcej o nowoczesnej platformie szkoleniowej.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: