Poznaj nowości w Synergii!

Zmieniamy się dla Ciebie! Poznaj nowe funkcje i moduły LIBRUS Synergia - do obsługi oddziałów przedszkolnych, automatyczne zliczanie godzin dodatkowych, udogodnienia dla nauczyciela wspomagającego czy zupełnie odmieniony moduł wiadomości! Sprawdź, które funkcje już teraz są oddane w ręce użytkowników, a jakie będą wspierać Cię od nowego roku szkolnego.

 • Moduł Oddziały Przedszkolne* – który umożliwia prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego w sposób zgodny z przepisami i dopasowany do potrzeb szkół podstawowych z takimi oddziałami.
 • Moduł Dodatkowe godziny** – który będzie generował w sposób automatyczny rozliczenia godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw nauczycieli.
 • Nowy typ zajęć w Dzienniku zajęć dodatkowych dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych (nauczycieli wspomagających)* – który m.in. umożliwi nauczycielowi wspomagającemu prowadzenie dziennika zajęć, a dyrekcji i administratorowi da możliwość filtrowania i uzyskiwania statystyk zajęć nauczycieli wspomagających przeprowadzonych w danym okresie.
 • Zmieniony widok Synergii dla rodziców, uczniów i opiekunów – nowy, czytelny i bardziej intuicyjny interfejs użytkownika. Nowy widok jest zgodny z wytycznymi dostępności serwisów internetowych (WCAG), dzięki czemu jest dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przebudowany Moduł Wiadomości – który został lepiej dopasowany do urządzeń mobilnych i wzbogacony o rozwiązania znane z popularnych programów pocztowych.

Przenieś oddział przedszkolny do systemu Synergia

Nowy moduł Oddziały przedszkolne* umożliwi szkołom podstawowym prowadzenie elektronicznej dokumentacji oddziałów przedszkolnych zgodnie z wymogami rozporządzeń, prawa oświatowego i dobrymi praktykami. Moduł umożliwi m.in.

 • wpisywanie frekwencji godzinowej (od-do),
 • tworzenie elastycznego planu zajęć przedszkola,
 • wprowadzanie ramowego planu dnia pracy w przedszkolu,
 • odnotowywanie realizacji zajęć z dowolnego zakresu godzin,
 • eksport dziennika do formatu wymaganego przez MEiN oraz jego archiwizowanie.
Funkcjonowanie systemu w ramach tego modułu zostanie dostosowane do specyfiki pracy oddziału przedszkolnego. Dodana będzie np. możliwość wpisania danych osób upoważnionych do odebrania przedszkolaka z placówki. Rodzice zyskają nowy rodzaj konta w systemie Synergia oraz w aplikacji mobilnej Librus.

Zautomatyzuj proces rozliczania pracowników

Używając nowych funkcji modułu Dodatkowe godziny**, dyrekcja placówki zyska możliwość automatycznego rozliczania dodatkowych godzin nauczycieli. Automatyzacja tego procesu to pewność poprawności wyliczeń oraz zdecydowana oszczędność czasu poświęconego na to zadanie. Dane do rozliczenia zostaną zagregowane z poszczególnych części systemu Synergia.

Nowe funkcje modułu Dodatkowe godziny dadzą możliwość m.in.

 • sprecyzowania okresu, za jaki należy wygenerować zestawienie godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
 • podglądu zestawienia godzin zajęć dodatkowych poszczególnych nauczycieli, we wskazanym okresie, w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym,
 • wprowadzenia i podglądu podstawowych danych o nauczycielach, które są potrzebne do rozliczenia godzin ponadwymiarowych w wybranym okresie,
 • sprawdzenia podstawowych danych o pensum pracowników w wybranym okresie,
 • otrzymania powiadomienia, jeżeli w konfiguracji systemu brakuje danych koniecznych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Dokumentuj pracę nauczyciela wspomagającego

Już od września w Dzienniku zajęć dodatkowych dostępny będzie nowy typ zajęć dla nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego (nauczyciela wspomagającego)*. Wykorzystując to rozwiązanie w codziennych obowiązkach, nauczyciele m.in. będą mogli:

 • odnotowywać realizację zajęć (a tym samym potwierdzać wykonanie pracy) bezpośrednio przez nauczyciela wspomagającego,
 • wprowadzać informacje o postępach ucznia (za pomocą oceny opisowej) na podstawie wyznaczonych celów szczegółowych dla wspomagania,
 • zapisywać informacje dodatkowe na temat ucznia, np. diagnozę wstępną, notatki, wnioski do dalszej pracy itp.
Z kolei dyrekcja będzie mogła:

 • kontrolować przeprowadzone zajęcia,
 • przydzielać zastępstwa, przesuwać zajęcia lub je odwoływać poprzez moduł Zastępstw.

Włącz nowy moduł Wiadomości

Wszyscy użytkownicy Synergii mogą już teraz w ustawieniach systemu włączyć nowy moduł Wiadomości, który został wzbogacony o dodatkowe opcje i posiada m.in.

 • wygląd zbliżony do popularnych klientów pocztowych i lepsze dopasowanie do urządzeń mobilnych, co znacznie upraszcza jego codzienne wykorzystanie,
 • widok dzielony – oprócz menu, użytkownicy będą widzieć również listę wiadomości, pogląd danej informacji oraz mogą skorzystać z opcji “szybkiej odpowiedzi”,
 • możliwość wprowadzenia przez placówkę stałej stopki wiadomości lub dodanie informacji na temat przedmiotu jakiego uczy nauczyciel,
 • możliwość zapisania wiadomości w kopiach roboczych i np.wysłanie jej w późniejszym, dogodnym dla siebie czasie lub oznaczenie otrzymanej informacji jako nieprzeczytanej,
 • rozbudowane filtry, dzięki którym użytkownik sprawnie znajdzie konkretną wiadomość,
 • możliwość przesłania jednej wiadomości jednocześnie do kilku grup odbiorców.

Poznaj nowy widok Synergii

Już od stycznia rodzice, opiekunowie oraz uczniowie mogą korzystać z nowego, intuicyjnego  “Widoku alternatywnego” systemu LIBRUS Synergia. Nowy wygląd opracowany został zgodnie z zaleceniami WCAG i jest dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami np. dzięki możliwości wykorzystania czytników ekranu, wyboru rozmiarów czcionek oraz różnych kontrastów dla strony.

* Moduł dostępny w wariancie Systema i Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
** Moduł dostępny w wariancie Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: