Uczniowie z Ukrainy – brak klasyfikacji rocznej

Czy uczniowie z Ukrainy w oddziale przygotowawczym mogą nie podlegać klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022? Jakie warunki spełniają uczniowie, którzy nie podlegają klasyfikacji rocznej? Jak powinna wyglądać uchwała rady pedagogicznej w sprawie uznania uczniów, którzy nie będą podlegać klasyfikacji rocznej? Co zawiera zaświadczenie dla ucznia, który nie będzie podlegał klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022?

Uczniowie z Ukrainy w oddziale przygotowawczym i klasyfikacja roczna tych uczniów

Na podstawie:
  • §6b ust. 1-2 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795).
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie, którzy są obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uczęszczający do oddziału przygotowawczego, nie podlegają klasyfikacji rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

1. uczeń nie zna języka polskiego,
lub
2. znajomość przez ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki,
lub
3. zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia.

Propozycja uchwały rady pedagogicznej szkoły w sprawie uznania, którzy uczniowie oddziału przygotowawczego nie podlegają klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się TUTAJ.

Uczeń, który nie podlega klasyfikacji rocznej, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego, zgodnie z zawartością określoną w rozporządzeniu, podpisane przez dyrektora szkoły.

Propozycja zaświadczenia dla ucznia, który uczęszczał do oddziału przygotowawczego i nie podlega klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2021/2022, znajduje się TUTAJ.

W arkuszu ocen ucznia, w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nieukończeniu szkoły umieszcza się adnotację:

„Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia ……………….  uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z §6b ust. 1 rozp. MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. z 2022 r.; poz. 645 i 795), wpisując datę uchwały rady pedagogicznej”


Danuta Skrzypek
Edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.


Dokładamy wszelkich starań w celu umieszczania prawdziwych i pełnych informacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone w artykule informacje lub ewentualne błędy czy braki w artykule.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły:
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz w Polityce prywatności.