Wspieraj rodziców – poleć bezpłatne webinary

Współpraca z rodzicami jest elementem codziennej pracy nauczyciela. Niezależnie od tego, czy odbywa się ona podczas indywidualnych spotkań z rodzicami, spontanicznych rozmów czy na zorganizowanych zebraniach klasowych, nauczycielom zależy na tym, by budować z rodzicami trwałe i pozytywne relacje, które będą się przekładały na wsparcie ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym.  Dobre relacje w tych kontaktach budują zaufanie rodziców do nauczyciela, dają poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że dzieci są pod dobrymi skrzydłami.  Budowanie autorytetu wychowawcy zarówno w oczach rodziców, jak i uczniów, to wymagające zadanie, które nie jest jednorazowym działaniem, a które wpisane jest codzienną pracę nauczycieli. Jak nauczyciele mogą wspierać rodziców swoich uczniów? O tym poniżej.

Regularna i dobra współpraca na linii szkoła-dom oraz dobre relacje między nauczycielami i rodzicami są kluczem do prawidłowego rozwoju uczniów. Zarekomenduj rodzicom webinary opracowane przez psychologów i pedagogów. Przygotowane przez specjalistów filmy odpowiadają na ważne pytania, m. in.: W jaki sposób budować poczucie bezpieczeństwa w domu? Dlaczego miłość bezwarunkowa jest taka ważna? Dlaczego dzieci się boją? Kiedy należy szukać pomocy? Wykorzystaj webinary na spotkaniach z rodzicami lub wyślij linki tym rodzicom, którzy szczególnie w tych obszarach oczekują Twojej pomocy i wsparcia.

Tematyka webinarów

1. Dom jako bezpieczna przystań wspierająca rozwój dziecka
Webinar, na którym rodzice dowiedzą się, jak ważna jest miłość bezwarunkowa i akceptacja dziecka. Poznają również 3 role rodzicielskie: nadzorca, helikopter, towarzysz. Webinar sprzyja refleksji nad tym, których cech jest w rodzicach najwięcej i co one oznaczają. Szkolenie traktuje również o strefach regulacji, dzięki czemu rodzice dowiedzą się, jak wspierać dziecko w sytuacjach codziennych, jak towarzyszyć mu w trudniejszych momentach. Dzięki wiedzy na temat stref regulacji rodzice będą świadomie rozpoznawali emocje własne i swoich dzieci, co ułatwi im  świadome reagowanie i udzielanie wsparcia.

2. O lęku i strachu nie tylko u dzieci. Jak opiekować się tymi emocjami i być wsparciem dla dziecka?
Na tym webinarze rodzice dowiedzą się m. in.: Jaka jest różnica między lękiem a strachem? Jakie mogą być przyczyny odczuwania tych emocji u dziecka? O jakich lękach rozwojowych powinni pamiętać? Na webinarze rodzice poznają również konkretne metody i sposoby postępowania i wsparcia dziecka w trudnych momentach.

3. Odporność psychiczna dziecka i rodzica
Na webinarze rodzice poznają pojęcia odporności psychicznej, stresu oraz stresorów. Zrozumieją różnicę pomiędzy depresją a obniżonym nastrojem. Zapoznają się ze sposobami radzenia sobie w sytuacji obniżonego nastroju. Webinar traktuje również o wypaleniu emocjonalnym i wyjaśnia, jak istotne jest to, by najpierw zadbać o siebie i o swój dobrostan psychiczny, aby kolejno móc prawidłowo zaopiekować się innymi.

Uzupełnieniem webinarów są materiały w bazie wiedzy – dostępne tutaj.

Treści prezentowane na wspomnianych wyżej webinarach, metody i techniki postępowania dają możliwość lepszego zrozumienia i świadomej pomocy, przez co bez wątpienia wpływają na pozytywne relacje między rodzicem a dzieckiem. Nauczycielom z kolei umożliwiają wzmocnienie tych relacji, ale również budowanie więzi współpracy i wspólnego frontu z rodzicami uczniów.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: