Zadania domowe w Synergii krok po kroku [PORADNIK]

Jesteś nauczycielem i chcesz za pośrednictwem systemu LIBRUS Synergia dodawać i przydzielać wybranym uczniom lub klasom zadania domowe? Co musisz zrobić, aby umożliwić im zdalne odesłanie rozwiązań? Dzięki poniższemu poradnikowi dowiesz się również, jak przeglądać i oceniać wprowadzone zadania domowe.

Nauczyciele mają możliwość dodawania do systemu LIBRUS Synergia zadań domowych i przydzielania ich wybranym klasom lub uczniom. Jeżeli nauczyciel posiada zintegrowany dysk sieciowy, uczniowie mogą odsyłać mu rozwiązane zadania w formie załączników. Dzięki temu prace domowe mogą zostać w całości zadane i zwrócone zdalnie za pośrednictwem Synergii. Dodatkowo dzięki rozwiązaniu uczniowie i rodzice na bieżąco widzą aktualną liczbę nowych zadań przydzielonych do wykonania.

a_zadania_domowe_LS_graf_1.jpg

Jak przydzielić zadanie domowe

Aby przydzielić danej klasie zadanie, należy z menu Dziennik wybrać pozycję Zadania domowe, a następnie skorzystać z przycisku Dodaj zadanie i wykonać poniższe kroki.

1. W oknie, które się pojawi należy dokonać wyboru zajęć edukacyjnych.

2. Na liście uczniów przypisanych do wybranego oddziału należy wybrać tych, którzy powinni otrzymać zadanie (można zaznaczyć wszystkich uczniów lub tylko pojedynczych).

3. Wpisać temat zadania i wybrać jego kategorię.

4. Wskazać datę udostępnienia zadania – termin, od którego zadanie obowiązuje. Domyślnie jest to dzień bieżący. Wyznaczony czas może być datą w przyszłości, jednak nie da się dodać zadania z datą wsteczną.

5. Wybrać termin wykonania zadania. Dostępne możliwości to:

  • następna lekcja,
  • za tydzień od dzisiaj,
  • za dwa tygodnie od dzisiaj.
Jeśli chcemy dokonać wyboru innego terminu, należy wybrać z listy pozycję „wybrana data”. Po prawej stronie pojawi się okienko, w którym należy wybrać termin wykonania zadania.

UWAGA! Uczniowie będą mogli przesyłać odpowiedzi na wybrane zadanie domowe aż do końca dnia, który został wyznaczony jako Termin wykonania zadania. Jeżeli więc zadanie domowe powinno zostać wykonane najpóźniej rano 13.09.2022 r., to sugerujemy zdefiniowanie terminu wykonania zadania na datę 12.09.2022 r.

6. Jeżeli nauczyciel posiada dysk sieciowy zintegrowany ze swoim kontem w systemie Synergia, może dodać do zadania załącznik wybierany z dysku sieciowego lub zapisany na komputerze nauczyciela.

[Przeczytaj instrukcję podłączenia dysku sieciowego do swojego konta Synergia]

Ma on także możliwość zaznaczenia pola Wymagaj przesłania plików przez uczniów, dzięki czemu dzieci będą mogły odesłać swoje prace poprzez moduł Zadania domowe. Pliki te zostaną zapisane na dysku sieciowym nauczyciela i będą dostępne w module Zadania domowe.

7. Po wpisaniu treści pracy domowej, należy kliknąć przycisk Dodaj zadanie. Wprowadzone treści zostaną udostępnione w panelu zaznaczonych uczniów i ich rodziców zgodnie z wybraną datą publikacji.

a_zadania_domowe_LS_graf_2.jpg

WSKAZÓWKA! Jeśli nie ma możliwości wybrania kategorii, oznacza to, że żadne kategorie zadań domowych nie zostały jeszcze dodane.

Weryfikacja liczby przydzielonych zadań

W module Zadania domowe istnieje również możliwość sprawdzenia liczby przydzielonych uczniom prac domowych. Aby to zrobić, należy za pomocą dostępnych w module filtrów ustawić przedział czasu, wybrać klasę oraz przedmiot, dla których chcemy wygenerować podsumowanie. Następnie wcisnąć przycisk Filtruj. Wyświetlona przez system tabela będzie zawierała liczbę zadań domowych przydzielonych poszczególnym uczniom w wybranym okresie i z wybranych przedmiotów, sumę przydzielonych zadań dla klasy/pojedynczego ucznia, jak i również średnią liczbę prac domowych przypadającą na jednego ucznia w klasie.

Aby zobaczyć listę zadań dodanych przez siebie w danym okresie, należy w głównym widoku modułu Zadania domowe wybrać zieloną zakładkę o nazwie Zadane przeze mnie. W nowym widoku pojawi się lista przydzielonych przez nas prac z możliwością podglądu, edycji i usunięcia poszczególnych wpisów.

a_zadania_domowe_22_LS_graf_1.jpg

Limity modyfikacji i oceny

Po kliknięciu w przycisk Podgląd wyświetlone zostaną szczegóły wybranego zadania domowego. Jeżeli uczeń prześle rozwiązanie zadania domowego, to odnośnik do przesłanego pliku zostanie umieszczony w kolumnie Przesłany plik wraz z ikoną symbolizującą format pliku.

Uczeń może pobierać pliki i je odsyłać zarówno po zalogowaniu się do systemu Synergia w sposób tradycyjny, czyli przez przeglądarkę internetową, jak i za pomocą smartfona w aplikacji mobilnej Librus*. Odesłanie rozwiązania zadania domowego będzie możliwe z konta ucznia po przejściu do modułu Zadania domowe. Szczegółowe informacje opisujące wspomniany proces krok po kroku znajdują się w artykule Zadania domowe w aplikacji Librus i Synergii.

Jeżeli plik był modyfikowany po przesłaniu, to na koncie nauczyciela wyświetlona zostanie ikona zawierająca literę H, po kliknięciu w którą wyświetlony zostanie rejestr modyfikacji pliku. Uczeń ma możliwość przesłania dwóch kolejnych wersji rozwiązania, nadpisując wcześniej przesłany plik. Po dwukrotnym przesłaniu poprawionego pliku funkcja zostaje zablokowana dla ucznia – nie będzie mógł on przesłać kolejnego rozwiązania. Limit może zostać wyzerowany przez nauczyciela za pomocą ikonki kłódki widniejącej pod nazwą przesłanego pliku (ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy uczeń osiągnął limit przesłanych plików). Wyzerowanie wspomnianego limitu może zostać wykonane przez nauczyciela za każdym razem, kiedy uczeń wykorzysta wszystkie udostępnione mu możliwości aktualizacji przesłanego rozwiązania. Przekazane przez ucznia pliki zapisywane są na dysku sieciowym nauczyciela.

Po sprawdzeniu zadania domowego, nauczyciel ma możliwość dodania oceny, klikając na przycisk z ikoną “plusa”, widoczny w ostatnich kolumnach tabeli.

a_zadania_domowe_LS_graf_4.jpg

Szkolenia - wsparcie w codziennej pracy

Potrzebujesz więcej informacji? Skorzystaj z doświadczenia naszych certyfikowanych trenerów Synergii, którzy przedstawią Ci praktyczne rozwiązania związane z wykorzystaniem modułów systemu Synergia w pracy szkoły.

Wybierz dogodną formę szkolenia: w Twojej placówce oświatowej lub on-line z wykorzystaniem profesjonalnej platformy wideokonferencyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!
szkolenia@librus.pl,
tel.: 32 350 85 85, wew. 4.


*Funkcja dostępna w ramach wariantu Mobilne dodatki.

Aplikacja Librus dostępna jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie aplikacji Librus. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz dodania do niego konta z systemu Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: