Zaplanowane lekcje w aplikacji mobilnej Librus NOWOŚĆ

Funkcja planowanie lekcji (Planer lekcji) dostępna w systemie Synergia umożliwia nauczycielowi opracowanie zajęć, które mają odbyć się w kolejnych dniach. Jeśli nauczyciel dołączy dodatkowe materiały do lekcji, rodzic i uczeń mogą je pobrać na swoje urządzenia. Teraz zaplanowane lekcje oraz dołączone do nich pliki widoczne są w aplikacji mobilnej Librus*!

Dostęp do lekcji zaplanowanych przez nauczyciela w aplikacji mobilnej Librus to uzupełnienie funkcji widocznej do tej pory jedynie przez system Synergia (po zalogowaniu na stronie WWW). W aplikacji powstał dedykowany widok do wygodnego przeglądania przyszłych lekcji i pobierania dodatkowych materiałów, jeśli nauczyciel je dołączył. Nowa funkcja dostępna jest dla wszystkich użytkowników aplikacji - zarówno w wersji podstawowej, jak i Mobilne dodatki.

a_zaplanowane_lekcje_graf1_LR_LS_LP.jpg


a_zaplanowane_lekcje_graf2v2_LR_LS_LP.jpg

W szczegółowym widoku zaplanowanej lekcji rodzic i uczeń zobaczą temat lekcji, przedmiot, numer lekcji, jej datę i godzinę oraz nauczyciela, który ją opracował. W tym miejscu można również pobrać dodatkowe materiały dołączone przez nauczyciela, np. szczegółowy opis, treść zadania czy kartę pracy.

a_zaplanowane_lekcje_graf3_LR_LS_LP.jpg

Zaplanowane lekcje pogrupowane są wg dni, w których mają się odbyć. Czytelny widok kalendarza pozwala wybrać interesującą użytkownika datę. Istnieje też możliwość filtrowania widoku zaplanowanych lekcji, np. po przedmiocie. To przejrzyste, mobilne i wygodne rozwiązanie dla użytkownika.

W kolejnych aktualizacjach aplikacji mobilnej Librus planujemy dodanie widoku lekcji zrealizowanych. Poinformujemy o tym użytkowników w osobnym komunikacie.

Funkcja Planera lekcji dostępna jest w wariantach Systema i Altum rozwiązania Synergia.* Aby korzystać z widoku zaplanowanych lekcji w aplikacji mobilnej Librus, konieczna jest jej aktualizacja do najnowszej wersji (minimum 4.3.0).


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: