Eko-PROFIT czyli dofinansowanie dla szkół i rad rodziców

Artykuł sponsorowany
Edukacja ekologiczna prowadzona przez nauczycieli i dyrektorów w placówkach oświatowych jest niezwykle istotnym elementem w kontekście budowania świadomości ekologicznej i odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego. Jest to kluczowy punkt w procesie kształtowania postaw proekologicznych już od najmłodszych lat.

Misja edukacyjna

Także jednym z podstawowych zadań Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, ELECTRO-SYSTEM oraz zakładu przetwarzania REMONDIS Electrorecycling jest wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie właściwego postępowania z elektroodpadami i zużytymi bateriami. Prowadzona przez obie spółki edukacja ekologiczna to działania podnoszące wiedzę społeczeństwa o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt, a także roli i wartości elektroodpadów w recyklingu. Aby była ona ciekawa i tym samym skuteczna, przygotowane zostały materiały i programy, które mogą zostać wykorzystane w celu zwiększania świadomości ekologicznej o tym, jaki wpływ na środowisko mają nasze właściwe i niewłaściwe wybory w zakresie postępowania z elektrośmieciami. Materiały do pobrania są dostępne na stronie: www.electro-system.pl/edukacja/

r_electro-eko_LS_graf_greenteam.jpg

Dodatkowym elementem edukacji (swego rodzaju egzaminem) może być wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, czyli zbiórka elektroodpadów i baterii, za które otrzymają Państwo DOFINANSOWANIE.

Zbiórka nie musi być organizowana na terenie szkoły. Możemy odebrać sprzęt z dowolnego miejsca (PSZOK, prywatna posesja rodzica, teren zaprzyjaźnionego przedsiębiorstwa itp.).

Przy większej ilości, elektroodpady możemy również odebrać z firmy, która oddaje sprzęt na poczet Państwa placówki. Odbiór z instytucji może nastąpić na KPO w BDO (pomagamy w ewidencji odpadów).

Co otrzymuje Uczestnik za przekazane elektroodpady?

W zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpad otrzymają Państwo zgodnie z wyborem:

- 0,50 zł za kilogram (czyli 500 zł za tonę) w formie przelewu lub środków na karcie przedpłaconej lub

- 1 punkt w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS (https://www.zbierajzremondis.pl/) , do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony, za każde pełne 10 kg.

Jak wziąć udział w programie?
Należy wypełnić formularz na naszej stronie https://eko-profit.pl/#zapisz-sie

Zebrane przez Uczestników elektrośmieci w programie trafiają do recyklingu w zakładzie przetwarzania elektroodpadów gdzie dochodzi do neutralizacji niebezpiecznych substancji oraz odzysku surowców naturalnych.
  • Co ważne! Program nie jest ograniczony czasowo.
  • Zbiórki elektroodpadów mogą być organizowane cyklicznie.
  • Podczas zbiórek można przekazać również elektroodpady z zaprzyjaźnionej firmy czy instytucji, a najbardziej aktywni uczestnicy mogą również liczyć na dodatkowe bonusy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na www.eko-profit.pl, zakładka ekoSzkoła.Kontakt:
Tel: +48 693 340 425 ,  e-mail: eko-profit@remondis.pl

r_electro-eko_LS_graf_qr.jpg

ekoLiderzy eko-PROFIT w 2023 roku.

Za nami podsumowanie 2023 roku programu edukacyjnego eko-PROFIT - REcycling to się opłaca! 8 lutego w zakładzie przetwarzania elektroodpadów REMONDIS Electrorecycling Polska w Błoniu wręczyliśmy wyróżnienia najbardziej zaangażowanym Uczestnikom, którzy w roku 2023 zebrali najwięcej elektroodpadów. Zobaczcie, że bycie eko się opłaca!

Finał eko-PROFIT 2023:

Wśród placówek oświatowych najwięcej elektroodpadów w 2023 roku zebrała PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM W.B. GŁOWACKIEGO W BRZÓZIE, która podczas finału dostała dodatkowo bonus i wyróżnienie!

Finał eko-PROFIT 2023:

r_electro-eko_LS_graf_final.jpg

Sposób na zużyte baterie

r_electro-eko_LS_graf_batka.jpg

Statystyczny Polak zużywa w ciągu roku 8 jednorazowych baterii. Nie wydaje się to dużo dopóki nie uświadomimy sobie, że to ponad 300 milionów baterii rocznie w skali kraju! Nie bez powodu zewsząd docierają do nas komunikaty o konieczności ich recyklingu. Spustoszenie, jakie mogą powodować w środowisku naturalnym, jest ogromne. Jeżeli zużytą baterię wyrzucimy do zwykłego kosza na śmieci trafi ona prawdopodobnie na składowisko, gdzie ulegnie korozji, a zawarte w niej toksyczne metale ciężkie przedostaną się do wód gruntowych, powodując ich skażenie. Mamy więc inną, zdecydowanie lepszą drogę.

Jak postępować ze zużytymi bateriami? Zobacz wideo:

Jak postępować ze zużytymi bateriami?

Przede wszystkim upewnijmy się, czy bateria, której chcemy się pozbyć, na pewno jest już całkowicie wyczerpana. Niejednokrotnie zdarza się, że nie jest ona w stanie zasilić urządzenia o dużym poborze energii, na przykład dziecięcej zabawki, ale nada się do budzika albo pilota do telewizora.

Jeśli jednak mamy pewność, że bateria jest wyczerpana, oddzielmy ją od pozostałych odpadów, tak by nie trafiła do zwykłego kosza na śmieci. Oczywiście nie musimy z każdą pojedynczą baterią udawać się do punktu, w którym zorganizowana jest zbiórka zużytych baterii. Możemy je przez pewien czas bezpiecznie gromadzić w domu. Umieść je z dala od dzieci, w suchym miejscu i temperaturze pokojowej, najlepiej w plastikowym lub szklanym pojemniku.

Jeśli baterii nie da się oddzielić od urządzenia, które zasila, tak jak ma to miejsce na przykład w nowoczesnych smartfonach albo inteligentnych zegarkach, nie demontuj na własną rękę zużytego lub zepsutego sprzętu. Z takim urządzeniem musisz postępować jak z innymi elektrośmieciami – czyli oddać je do właściwego punktu odbioru.

Zużyte baterie możemy oddać do recyklingu, zanieść je do PSZOK-u, urzędu, na pocztę, czy do szkoły. Pudełka do zbiórki baterii znajdują się też w sklepach, które sprzedają baterie (taki obowiązek wynika z prawa, czyli z ustawy o bateriach i akumulatorach).
Możemy też je oddać w ramach programu eko-PROFTI.
Zebrane w ten sposób baterie trafią do zakładu przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów takiego jak REMONDIS Electrorecycling, gdzie najpierw zostaną posortowane na poszczególne rodzaje. Posortowane baterie trafią następnie do recyklerów, którzy posiadają technologię do przetwarzania danego rodzaju baterii.

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Główne grzechy ekologiczne - elektroodpady poza systemem zbierania

Wielu z nas posiada w domu stary, nieużywany lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV, IT) oraz baterie i akumulatory. Podobne urządzenia znajdziemy w naszym miejscu pracy. Sprzęty typu „przyda się” czekają najczęściej na organizowaną przez gminę wystawkę czy mobilną zbiórkę lub czasami dostarczamy je samodzielnie do PSZOKu. Niestety wciąż jeszcze spora część zużytego sprzętu trafia do nielegalnego demontażu w punktach skupu złomu, na dzikie wysypiska lub też pozostawiana jest w miejscach do tego nieprzeznaczonych, takich jak lasy, parki, pobocza dróg, śmietniki osiedlowe.  Elektroodpady wystawione przed dom w trakcie wystawki są najczęściej plądrowane przed przyjazdem firmy wywozowej, w wyniku czego przed naszymi posesjami powstają mini wysypiska. Przypadkowe osoby próbują wyciągnąć coś, co przestawia jakąkolwiek wartość, nie myśląc o tym, że przy okazji wypuszczą freon do powietrza (zubożając tym samym warstwę ozonową) czy pozwolą na przedostanie się do środowiska innych szkodliwych substancji, takich jak np. oleje. Poprzez nielegalny demontaż zużytych urządzeń oraz pozbywanie się ich w niewłaściwych miejscach do otaczającego nas środowiska naturalnego trafia wiele niebezpiecznych substancji oraz marnotrawimy surowce naturalne, które można odzyskać z elektroodpadów. Powinniśmy wiedzieć, że za demontaż poza zakładem przetwarzania grozi kara administracyjna od 15 000 do 500 000 zł.

Twoja decyzja dla środowiska

Z elektrośmieci w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać cenne surowce, ale z drugiej strony stanowią one źródło potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Elektroodpady powinny trafiać do legalnego systemu zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Nie wystawiajmy elektroodpadów do altanek śmietnikowych lub przed dom. Nie mamy pewności co się z takim urządzeniem stanie, gdzie i w jaki sposób zostanie rozmontowane. Sprzęt powinien trafić do systemu zbierania, a dzięki ELECTRO - SYSTEM i programowi eko-PROFIT mamy możliwość legalnego pozbycia się elektrośmieci, zrobienia czegoś dobrego dla środowiska i dodatkowo pozyskania dla placówki DOFINANSOWANIA - mówi Maciej Gąkowski, Dyrektor Rozwoju Rynku REMONDIS Electrorecycling.

r_electro-eko_LS_graf_mixer.jpg

CIEKAWOSTKA:
Pamiętajmy, że elektroodpady można poddać w ok. 80% recyklingowi, a to oszczędność zasobów naturalnych naszej Ziemi!


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: