Edukacja zdalna z energią – szkolenia dla szkół podstawowych

Obecny rok szkolny z pewnością można nazwać szczególnym. Umiejętność efektywnego nauczania bez względu na tryb pracy oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi IT w edukacji i zarządzaniu szkołą są dzisiaj kluczowe. Możliwość nagłej zmiany formy nauczania z tradycyjnej na hybrydową lub zdalną wzbudza nadal dużą niepewność zarówno wśród dyrektorów szkół, jak i nauczycieli. Chcąc wspierać Was w codziennej pracy, postanowiliśmy zorganizować 200 szkoleń on-line dla szkół podstawowych z zakresu nauczania zdalnego w ramach projektu Edukacja zdalna z energią. Spotkania zostaną w pełni sfinansowane przez organizatora akcji – Energę z Grupy ORLEN.


a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf2.jpg

Ze względu na bardzo dużą liczbę placówek na liście rezerwowej szkoleń, nabór do projektu Edukacja zdalną z energią zostaje zamknięty.

Spis treści


O projekcie Edukacja zdalna z energią

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf3.jpg


Celem projektu jest udzielenie dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych wsparcia we wdrażaniu oraz prowadzeniu efektywnej edukacji zdalnej lub hybrydowej (m.in. wideolekcji prowadzonych on-line) przy pomocy nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi w obliczu stale zmieniających się warunków pracy szkoły.

W ramach szkoleń uczestnicy:

 • poznają możliwości nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi informatycznych, które będą wsparciem w czasie nauczania (również zdalnego i hybrydowego),
 • zwiększą swoje kompetencje w zakresie obsługi dziennika elektronicznego oraz organizacji wideolekcji przy użyciu platform internetowych,
 • uzyskają pomoc doradczą m.in. z metod prowadzenia zajęć na odległość, sposobu ich organizacji w skali całej szkoły oraz zasad zachowania higieny takiego nauczania (zapewnienie dodatkowych materiałów edukacyjnych oraz artykułów eksperckich),
 • otrzymają pomoc w uzyskaniu bezpłatnych licencji do platform: CISCO Webex, Google G Suite czy MS Teams (w tym komplet instrukcji i materiałów),
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić ciekawe oraz angażujące zajęcia on-line m.in. z wykorzystaniem przykładowych zasobów projektu Planeta Energii.

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf4a.jpg

Mamy świadomość, że aktualna sytuacja wzbudza dużą niepewność, a decyzje dotyczące formy edukacji w placówkach oświatowych mogą zmienić się z dnia na dzień. Chcemy, aby niezależnie od danej sytuacji szkoły pracowały niezmiennie na tym samym – wysokim poziomie. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt Edukacja zdalna z energią, który powstał we współpracy firm Librus oraz Energa z Grupy ORLEN i przy wsparciu partnerów technologicznych: CISCO, Google, Microsoft. W ramach działań zorganizujemy 200 szkoleń on-line dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych, które sfinansowane zostaną w całości przez organizatora. Projekt trwa do 31.12.2020 r. lub do osiągnięcia limitu szkoleń (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dostarczając pracownikom oświatowym kompendium praktycznej i merytorycznej wiedzy zwiększymy pewność siebie w podejmowaniu konkretnych działań podczas pracy z dziećmi. W efekcie skutecznie pozyskana przez uczniów wiedza umożliwi samodzielne jej wykorzystanie, bez dodatkowego angażowania rodziców.

Wróć na górę

Edukacja z Planetą Energii

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf5.jpg


Fascynująca i angażująca – taka właśnie powinna być edukacja, również ta prowadzona w formie on-line. Planeta Energii to projekt, dzięki któremu nauczyciele klas I-IV szkoły podstawowej, mogą skorzystać z multimedialnych materiałów i ćwiczeń. Pomogą one przeprowadzić nieszablonowe zajęcia lekcyjne zorganizowane wokół dwóch krain – Krainy energii i Krainy odpadów. Pierwsza – zaprasza do wyruszenia na misję ratunkową, podczas której dzieci dowiedzą się czym jest prąd i skąd się bierze oraz jakie są źródła energii. Poznają też zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania się w pobliżu obiektów energetycznych. Druga – nowa misja – to tematy związane z odpadami. Uczy, jak segregować odpady, co się dzieje z nimi po wyrzuceniu i jak zapobiegać powstawaniu odpadów w codziennym życiu.

Nauka poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia sprawia, że nawet abstrakcyjne i z pozoru niełatwe tematy pobudzają u najmłodszych ciekawość do odkrywania świata i chęć aktywnego udziału w zajęciach.

Do każdego tematu opracowane są scenariusze lekcji dla nauczycieli do wydruku oraz karty pracy, które pomogą wzbogacić i urozmaicić zajęcia. Z materiałów można korzystać dowolnie, a każdy scenariusz - modyfikować i dopasować do potrzeb konkretnej szkoły czy klasy.

Planeta Energii to także konkurs dla dzieci i szkół. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. bon o wartości 10 tys. zł dla zwycięskiej klasy i spotkanie z ambasadorem projektu, dziennikarzem, popularyzatorem nauki, dr. Tomaszem Rożkiem. Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie X edycji konkursu lub na stronie www.planetaenergii.pl

Przykładowe materiały:

 • Przykładowy scenariusz lekcji - Pobierz
 • Podręcznik użytkowania - Pobierz

Wróć na górę

Zasady udziału w projekcie

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf6.jpg


 • Projekt trwa do 31 grudnia 2020 r. lub osiągnięcia limitu szkoleń.
 • W szkoleniu mogą wziąć udział szkoły podstawowe, które nie uczestniczyły w innych bezpłatnych szkoleniach dot. zdalnego nauczania organizowanych w ramach projektów społecznych Librus.
 • Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły działający z upoważnienia dyrektora.
 • Rejestracji na szkolenie można dokonać wyłącznie za pomocą formularza.
 • Potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu jest wiadomość mailowa od organizatora (Librus).
 • Szkoła może skorzystać wyłącznie jeden raz z bezpłatnego szkolenia w ramach projektu.
 • Limit uczestników dla jednej szkoły to 45 osób.

Wróć na górę

Zakres szkoleń

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf7.jpg


 • Praktyczne wykorzystanie najważniejszych i najnowszych funkcji oraz modułów systemu LIBRUS Synergia w nauczaniu on-line, m.in.: moduł Planer lekcji, udostępnianie materiałów multimedialnych, moduł Zadania domowe, organizacja wideolekcji, prawidłowe odnotowanie i monitorowanie pracy zdalnej.
 • Zastosowanie zewnętrznych i bezpiecznych platform wspierających zdalną pracę z uczniami, w tym prowadzenie wideolekcji.
 • Posługiwanie się platformami wideo w pracy zdalnej z uczniami.
 • Przekazanie dobrych praktyk w organizacji zdalnego nauczania w szkole.

Wróć na górę

Instrukcja zgłoszenia szkoły do projektu

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf8.jpg


 1. Zgłoś swoją szkołę za pomocą formularza.

 2. Pracownik firmy Librus skontaktuje się, aby ustalić dogodny dla Twojej placówki termin szkolenia. Szkolenie odbędzie się w bezpiecznej oraz wygodnej formie on-line.

 3. Zarejestruj się na platformie szkoleniowej on-line – instrukcję rejestracji dla nauczycieli otrzymasz w wiadomości mailowej od Librus.

 4. Zapisz datę i godzinę szkolenia. W odpowiednim terminie, wspólnie z nauczycielami z Twojej szkoły, rozpocznij szkolenie on-line z edukatorem Librus.

Wróć na górę

Baza wiedzy

a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf9.jpg


a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf10.jpg


a_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf11.jpg


Materiały partnerów technologicznych

Cisco Webex

 • Aktywacja Cisco Webex w szkole - Pobierz (PDF, 1 MB)
 • Pierwsze kroki z Cisco Webex - Pobierz (PDF, 7 MB)
 • Jak zorganizować lekcję z Cisco Webex? - Zobacz film
 • Jak przeprowadzić lekcję z Cisco Webex? - Zobacz film

Google G Suite

 • Pierwsze kroki z G Suite - Pobierz (PDF, 309 KB)

Microsoft Office 365


Wróć na górę

Kontakt


mail: edukacjazdalna@librus.pl

adres www: edukacjazdalnazenergia.pla_edukacja_zdalna_z_energia_LS_graf12.jpg

Wróć na górę strony