Jak działają e-Usprawiedliwienia? [PORADNIK]

Jak wygląda proces usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach w Twojej szkole? Rodzice przekazują usprawiedliwienia w wersji papierowej, ustnej lub za pomocą wiadomości SMS? Nauczyciele muszą ręcznie odznaczać je w systemie? W efekcie dyrekcja otrzymuje z opóźnieniem aktualne informacje o frekwencji dzieci w szkole? A można inaczej, prościej… Przekonaj się, w jaki sposób!

Zalety modułu e-Usprawiedliwienia w Synergii

Usprawiedliwianie nieobecności nigdy nie było prostsze. Każda szkoła korzystająca z wariantu Altum rozwiązania LIBRUS Synergia może bezpłatnie włączyć moduł e-Usprawiedliwienia. Rodzicom daje on możliwość przesyłania elektronicznych usprawiedliwień bezpośrednio z ich kont. Bezpiecznie, szybko, o każdej porze. Dzięki powyższemu rozwiązaniu, wychowawca nie musi ręcznie wyszukiwać pojedynczych nieobecności do usprawiedliwienia, ponieważ są one rejestrowane automatycznie w systemie. Oczywiście ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia otrzymanego dokumentu. Moduł doceniają także dyrektorzy szkół, ponieważ eliminuje on opóźnienia w procesie uzupełniania dokumentacji, zarządzania frekwencją uczniów oraz zmniejsza ryzyko popełniania błędów.

Jak włączyć moduł e-Usprawiedliwienia?

Szkolny administrator może włączyć moduł e-Usprawiedliwienia w rozwiązaniu LIBRUS Synergia, wybierając w menu Ustawienia -> Konfiguracja -> Inne opcje -> e-Usprawiedliwienia. W wyświetlonym widoku możliwe jest włączenie powyższego modułu dla wszystkich bądź tylko wskazanych klas. Dostępna jest także opcja automatycznego włączenia modułu dla nowych klas, która może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji, gdy wszystkie klasy w szkole mają mieć dostęp do modułu e-Usprawiedliwienia bez konieczności ciągłej aktualizacji ustawień.

a_eusprawiedliwienia_22_LS_graf_1.png

Jak działają e-Usprawiedliwienia

Po włączeniu modułu rodzice i opiekunowie uczniów mogą wysłać e-usprawiedliwienia w szybki i wygodny sposób zarówno z poziomu konta LIBRUS Synergia w przeglądarce internetowej, jak i również korzystając z aplikacji mobilnej Librus*. Szczegóły dotyczące działania modułu e-Usprawiedliwienia z perspektywy rodzica/opiekuna zostały opisane w następującym artykule.

Rodzic podczas przesyłania e-usprawiedliwienia może wskazać okres bądź konkretne godziny lekcyjne, które mają zostać usprawiedliwione, a także dodać informację na temat powodu usprawiedliwienia. Dodatkowo ma możliwość dołączenia załącznika do usprawiedliwienia, o ile wychowawca klasy zintegrował swoje konto z dyskiem sieciowym. Szczegóły dotyczące dysków sieciowych i ich integracji z kontem nauczyciela zostały opisane w artykule.

Skąd wychowawca ma wiedzieć o otrzymaniu od rodzica nowego e-usprawiedliwienia? Otrzyma powiadomienie o nowym dokumencie w module Wiadomości. Następnie wybierając w menu Moduły -> e-Usprawiedliwienia, może sprawdzić szczegóły przesłanego dokumentu. Wychowawca w tym miejscu będzie miał możliwość usprawiedliwienia lub odrzucenia danego zgłoszenia. Niezależnie od wybranej opcji rodzic zostanie poinformowany, czy usprawiedliwienie zostało zaakceptowane czy odrzucone.

a_eusprawiedliwienia_22_LS_graf_2.jpg

WAŻNE! Jeżeli e-usprawiedliwienie obejmuje przyszłe daty, wówczas po wystawieniu nieobecności przez nauczycieli, system automatycznie usprawiedliwi absencję ucznia w godzinach nocnych.

W trakcie konfiguracji modułu e-Usprawiedliwienia administrator może zezwolić na automatyczne usprawiedliwianie nieobecności, bez konieczności potwierdzenia ich przez wychowawcę.

*Funkcja dostępna w ramach wariantu Mobilne dodatki i Mobilne dodatki PLUS. Jej dostępność uzależniona jest także od wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia posiadanego przez szkołę oraz wykorzystywania modułu e-Usprawiedliwienia w codziennej pracy.

Aplikacja Librus dostępna jest w 3 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Ich szczegółowa lista znajduje się na stronie aplikacji mobilnej Librus. Działanie poszczególnych funkcji aplikacji Librus (niezależnie od wariantu) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

Aplikacja Librus jest usługą komercyjną świadczoną dla zainteresowanych rodziców i uczniów, w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia, bezpośrednio przez spółkę Librus. Aplikacja mobilna Librus nie jest elementem systemu LIBRUS. Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: