Nauczyciel Jutr@ - zgłoś się do konkursu!

Artykuł sponsorowany
Wystartował nabór zgłoszeń do konkursu Nauczyciel Jutr@. Fundacja Orange i Głos Nauczycielski zapraszają nauczycielki i nauczycieli, którzy w pracy z młodymi ludźmi uwzględniają ich potrzeby, starają się słuchać i podążać za tym, co dla nich ważne. Rozwijają także swoje kompetencje cyfrowe po to, aby lepiej rozumieć ich świat. Konkurs towarzyszy prestiżowej inicjatywie Nauczyciel Roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2023.

- Nauczyciel Jutr@ to osoba empatyczna, otwarta na dialog, która stawia potrzeby swoich uczniów i uczennic w centrum uwagi. Podąża za ich zainteresowaniami, a współpracę z nimi opiera na partnerskiej relacji. Nierzadko uczy się od młodych ludzi. Nie musi być obeznana z nowinkami technologicznymi, ale ma odwagę poznawać cyfrowy świat, by być bliżej uczniów i lepiej rozumieć ich rzeczywistość - mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Kto może zgłosić się do konkursu?

Do Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłosić mogą się czynne zawodowo nauczycielki i nauczyciele ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli oraz placówek oświatowych. Tak jak w Konkursie Nauczyciel Roku – kandydatów mogą zgłaszać także inni nauczyciele i nauczycielki, dyrekcja szkół lub placówek oświatowych, rodzice czy sami uczniowie i uczennice. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępny jest na www.glos.pl/nauczycieljutra.

Wśród nadesłanych do 10 września zgłoszeń jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wieloletniego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, będzie szukać nauczycielek i nauczycieli, którzy:

  • stawiają dobrostan i szacunek dla uczniów i uczennic na pierwszym miejscu;

  • wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie angażujących zajęć opartych na dialogu,

  • pracują w zgodzie z najnowszą wiedzą pedagogiczną oraz psychologią rozwojową;

  • dążą do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych;

  • korzystają przy tym technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze i inspirujące lekcje dla młodych ludzi.
Finalnie zostanie wybranych 5 nominowanych, a spośród nich – laureatka lub laureat. Nagrodą główną jest wizyta studyjna w szkołach poza granicami Polski. Finał konkursu Nauczyciel Jutr@ i Nauczyciel Roku zaplanowany jest na 10 października 2023 roku w Warszawie.

- Cieszę się, że możemy kontynuować konkurs Nauczyciel Jutr@, bo to ważne, żeby nauczycielki i nauczyciele otwierali się na to, co nowe, a jednocześnie nie tracili z oczu tego, co najważniejsze – czyli relacji z młodymi – dodaje Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny Głosu Nauczycielskiego.

Uczeń, który czuje swoją sprawczość – edukacja włączająca w praktyce

Tytuł Nauczycielki Jutr@ w 2022 roku otrzymała Aldona Rumińska-Szalska, pedagożka wspomagająca ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. L. Wawrzyńskiej w Krakowie. Pani Aldona, zyskała uznanie kapituły konkursu, bo w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami koncentruje się na tym, by każdy z uczniów czuł swoją sprawczość, rozwijał umiejętności, talenty i pewność siebie. Jednocześnie podążając za swoimi uczniami i przez nich motywowana, rozwija swoje cyfrowe kompetencje i wykorzystuje technologie na lekcjach, by były ciekawsze i bardziej angażujące.

Po wygranej Pani Aldona tak motywowała swoje działania: Jako humanista z krwi, kości i duszy, prowadziłam ze sobą walkę, aby zacząć wplatać nowe technologie w proces edukacyjny. Momentem zwrotnym było dla mnie nauczanie zdalne. Wtedy postanowiłam wyjść poza wygodną strefę komfortu. Do zmiany zmotywowali mnie także moi uczniowie, zauważyłam bowiem, że intensywnie korzystają z urządzeń ekranowych, ale spędzają czas głównie na grach. Chciałam, by poznali tę bardziej praktyczną i kreatywną stronę technologii. Udało się – teraz tworzą quizy, puzzle, graficzne zagadki, rebusy czy komiksy. Uczą też tego kolegów czy rodziców. Widzę też ogromny wzrost zainteresowania uczniów na lekcji.

Zapraszamy do zgłoszeń na www.glos.pl/nauczycieljutra


Fundacja Orange jest organizacją pożytku publicznego. Już od 17 lat dba o rozwój dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Z fundacją rozwijają kompetencje niezbędne do świadomego życia pośród technologii - uczą się zasad bezpiecznego internetu, higiegy cyfrowej, a także podstaw programowania, robotyki i druku 3D. Fundacja Orange wspiera także nauczycieli (jest m.in. liderem projektu szkoleniowego Lekcja: Enter, realizowanego ze środków europejskich) i opracowuje materiały poradnikowe dla rodziców. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspert_kami. W 2022 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Janusza Korczaka dla instytucji wcielających w życie korczakowskie idee oraz tytuł Dobroczyńcy Roku 2022 w kategorii „Kultura i edukacja”.


Interesuje Cię ta tematyka? Przeczytaj również:

Najbardziej aktualne artykuły: